Talkojot turpina attīrīt Jašas upi

08.08.2019.

6. augustā Preiļu novada Pelēču pagastā norisinājās otrā straujteču attīrīšanas talka Jašas upē, kuru rīkoja Preiļu novada dome sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālo administrāciju.

Iniciatīvas “Daru labu dabai” ietvaros notiekošajā talkā tika turpināta iepriekšējā gadā iesāktā Jašas upes straujteču posma attīrīšana no koku sanesumiem un sagāzumiem, kuras laikā talcinieki dabas liegumā attīrīja 600 m garu upes posmu.

Jašas upes sakopšanas piedalījās Preiļu novada domes, Dabas aizsardzības pārvaldes, Pelēču un Aizkalnes pagasta pārvalžu darbinieki, nozares eksperti, vietējie iedzīvotāji un Zemessardzes 35. kājnieku bataljona pārstāvji. Talkas laikā klātesošajiem no ekspertiem bija iespēja uzzināt, kas ir straujteces un dabiski upju posmi, kā un kādi apsaimniekošanas pasākumi veicami saldūdens biotopu apsaimniekošanai.

“Izstaigājot to posmu, kur pagājušogad bija tīrīts, var redzēt, ka upe ir pateicīga, tecējums ir atjaunojies, smagais darbs ir jāturpina,” pavēstīja Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas direktore Anda Zeize.

Dabas speciālisti norādīja, ka dabas aizsardzības joma Latvijā tikai attīstās un dabas sakārtošanas pasākumi bieži vien balstās tikai uz iniciatīvu, tāpēc pašvaldība izsaka pateicību ikvienam, kurš brīvprātīgi iesaistījās talkošanā un pielika savu roku vides sakārtošanā. Pašvaldība informē, ka arī nākamgad ir plānots turpināt iesāktos Jašas upes attīrīšanas darbus.

Dabas liegums “Jaša” ir izveidots, lai saglabātu vienu no izcili reprezentatīvām nogāžu un gravu mežu teritorijām Austrumlatvijā. Teritorijā konstatēti vismaz astoņi Eiropas un Latvijas nozīmes aizsargājamie biotopi, tostarp arī avoksnāji, avotu purvi, upju straujteces, akmeņu sakopojumi upē. Tā kā Jašas upe tek cauri mežiem, ļoti daudzi kritušie koki atrodas upē un traucē tās plūdumam, kā arī kaitē vērtīgajiem straujteču biotopiem.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 08.08.2019.