Aizsardzības ministrija aicina pieteikties grantu projektu konkursam

06.08.2019.

Aizsardzības ministrija izsludina pieteikšanos otrajam grantu projektu konkursam, kurā aicināti piedalīties Latvijā reģistrēti komersanti. Granti tiks piešķirti ar aizsardzības nozari saistītu produktu projektu īstenošanai, kā arī aizsardzības un drošības industrijā ietilpstošo mazo un vidējo uzņēmumu inovāciju veicināšanai.

Grantu projektu programmas mērķis ir paaugstināt Latvijas aizsardzības un drošības jomas komersantu konkurētspēju, eksportspēju un inovāciju spējas, kā arī sadarbību ar pētniecības institūcijām militāru vai divējādas pielietojamības produktu un tehnoloģiju izstrādē.

2019. gadā izsludinātā grantu konkursa kopējais pieejamais Aizsardzības ministrijas līdzfinansējums ir 350 000 eiro, ievērojot de minimis principu. Atbalsta īpatsvars vienam projektam ir 50% no attiecināmajām izmaksām, ko var palielināt līdz 75%, ja projekts paredz pētniecības iestāžu iesaisti vai to pētnieciskā darba rezultātu izmantošanu, veicinot tehnoloģiju pārnesi, kā arī sadarbību ar pētniecības iestādēm.

Šī gada 21. augustā plkst. 14.00 Latvijas Kara muzejā notiks informatīvs seminārs, kurā interesentiem būs iespēja uzdot jautājumus par grantu konkursu. Interesentus lūdzam reģistrēties dalībai semināra, rakstot uz e-pasta adresi: granti@mod.gov.lv. Savukārt grantu projektu iesniegšanas termiņš ir šī gada 16. septembris.

Iesniegtie projekti tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem: produkta pielietojamība aizsardzības un drošības nozarē, komersanta vispārējā spēja attīstīt projektu, produkta novitāte, tehnoloģiskā ietilpība, pētniecības organizāciju iesaiste, kā arī starptautiskā konkurētspēja un ekonomiskā ietekme uz komersanta turpmāko komercdarbību.

Aizsardzības ministrija, pamatojoties uz iesniegumu vērtēšanas komisijas ieteikumiem, atbalstītā granta projekta ietvaros lems par aizsardzības nozares speciālistu iesaisti un projekta laikā izstrādāta produkta testēšanai nepieciešamās Nacionālo bruņoto spēku infrastruktūras vai materiāltehnisko līdzekļu izmantošanu, lai pārliecinātos par attiecīgā produkta praktisku pielietojamību bruņoto spēku uzdevumu izpildē.

Pieteikšanās Aizsardzības ministrijas grantu projektu konkursam izsludināta saskaņā ar šī gada 28. augustā Ministru kabineta apstiprinātajiem noteikumiem Nr. 544 “Kārtība, kādā Aizsardzības ministrija īsteno projektu konkursus militāru vai divējāda lietojuma produktu attīstības atbalstam”.

Jau ziņots, ka Aizsardzības ministrijas pirmajā grantu konkursā, kas tiks izsludināts pērn, atbalstu saņēma seši projekti. Projektu īstenošanai Aizsardzības ministrija piešķīra līdzfinansējumu 50 000 eiro apmērā.

Vairāk informācijas un projekta pieteikuma veidlapas pieejamas: https://ej.uz/o7sc

Informāciju sagatavoja:
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā eksperte
Aiva Kokoriša
Tālrunis: 67335309
E-pasts: aiva.kokorisa@mod.gov.lv

Pēdējās izmaiņas: 12.08.2019.