Tuvākajā laikā tiks uzlabots Preiļu autoostas ēkas fasādes vizuālais izskats

02.08.2019.

Lai uzlabotu pilsētas centra vizuālo tēlu, apkārt Preiļu autoostas fasādei tuvākajā laikā tiks izvietots apdrukāts siets, kas uz laiku – līdz pilsētas centra detālplānojuma izstrādei – nosegs šobrīd vēl nesakārtoto autoostas fasādi.

Tā kā autoostas ēka ir vizuāli nepievilcīga un atrodas pilsētas centrā, pašvaldība izmanto iespēju sakārtot ēkas fasādi bez kapitāliem ieguldījumiem, neiztērējot lieku naudu. Izstrādājot pilsētas centra detālplānojumu, speciālistiem būs redzējums, kādas būs tālākās darbības arī ar autoostas ēku.

Preiļu novada domes Būvvaldes vadītājs Andrejs Anins informēja, ka autoostas ēkas tehniskais atzinums ir pozitīvs. Ēka ir pietiekami labā tehniskā stāvoklī, līdz ar to nebūtu lietderīgi to demontēt. Ēkas konstrukcijas ir ar pietiekamu nestspēju, tāpēc ēka  arī turpmāk būtu izmantojama, to pārbūvējot vai atjaunojot.

Šobrīd autoostas ēkas priekšējās fasādes daļa kopā ar kolonām un ēkas sāni tiks aizsegti ar apdrukātu sieta baneri. Aizmugurējās fasādes daļu paredzēts noformēt ar reklāmas baneriem, stiprinātiem uz metāla rāmjiem. 4 baneru izmērs – 5500×3100, 1 banera izmērs – 5150×3100.

Aicinām uzņēmējus pieteikties reklāmas laukumu izmantošanai, zvanot Andrejam Aninam, tālrunis 27846477.

Iedzīvotāju, pasažieru un autoostas apmeklētāju ievērībai – autoostas vizuālā tēla sakārtošana netraucēs iekļūšanai autoostā un tās izmantošanai pasažieru vajadzībām.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 02.08.2019.