Aptaujas anketa par plānoto projekta aktivitāšu nepieciešamību Preiļu novada Saunas pagasta Prīkuļu ciemā

30.07.2019.

Lai uzzinātu iedzīvotāju viedokli par plānoto projekta aktivitāšu nepieciešamību Preiļu novada Saunas pagasta Prīkuļu ciemā, lūdzam Jūs sniegt atbildes uz dažiem jautājumiem.
Anketa ir anonīma un iegūtie dati tiks izmantoti tikai saistībā ar plānoto projektu.

Pēdējās izmaiņas: 02.08.2019.