No nākamā gada būvniecības procesa dokumentācijas aprite notiks tikai elektroniski

29.07.2019.

Visā valstī ir stājušies spēkā grozījumi Būvniecības likumā, kas nosaka, ka no 2020. gada 1. janvāra visas būvniecības procesā nepieciešamās dokumentācijas aprite notiks tikai elektroniski būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

BIS ir elektroniska vide, kurā tiek nodrošināta informācijas aprite starp būvniecības procesa dalībniekiem, tiek uzturēti būvniecības procesam nepieciešamie reģistri un ar būvniecības procesu un reģistriem saistītie elektroniskie pakalpojumi. BIS darbību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”.

Ar likuma grozījumiem noteikts, ka, ierosinot būvniecību, ieceres realizācijai nepieciešamā informācija un dokumenti būs jāiesniedz būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, izmantojot BIS. Būvvaldēm un institūcijām, kuras pilda būvvaldes funkcijas, noteikts pienākums būvniecības un ekspluatācijas kontroles ietvaros nepieciešamās procesuālās darbības atspoguļot un lēmumus izdot BIS.

Tas nozīmē, ka jaunas būvniecības ierosināšanas gadījumā dokumentācija papīra formā vairs būvvaldē netiks pieņemta un būs jāizmanto augstāk minētā būvniecības informācijas sistēma (BIS). Ja līdz 2020. gada 1. janvārim būvniecības procesam nepieciešamā dokumentācija būs iesniegta papīra formātā, tad likumā noteiktās atzīmes būvatļaujā, apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā tiks veiktas rakstveidā.

 

Pēdējās izmaiņas: 29.07.2019.