Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas dzēšanu: SIA Firma “Gardums””, SIA “ISI”, SIA “Pārsla 2”

29.07.2019.

Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 7. punkta un trešo daļu, publicējam informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas dzēšanu: SIA Firma “Gardums””, SIA “ISI”, SIA “Pārsla 2”.

Ar Preiļu novada domes 2019.gada 27.jūnija lēmumu, sēdes protokols Nr. 8, 8.§, “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu”, dzēsti nekustamā īpašuma nodokļa parādi likvidētajiem uzņēmumiem:

  1. SIA Firma “Gardums” reģistrācijas nr. 47703000424 (likvidēta 29.02.2016.), nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 5030.51, nokavējuma nauda EUR 959.33;
  2. SIA “ISI” reģistrācijas nr. 41503017724 (likvidēta 05.04.2016.), nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 1315.11, nokavējuma nauda EUR 1280.73;
  3. SIA “Pārsla 2” reģistrācijas nr. 47702000215 (likvidēta 12.06.2018.), nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 186.32, nokavējuma nauda EUR 61.23.

 

Pēdējās izmaiņas: 29.07.2019.