Tuvojas noslēgumam projekta “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Rēzeknes ielā 26, Preiļos” darbi

24.07.2019.

Jūlija sākumā ekspluatācijā tika pieņemti Preiļu novada pašvaldības ēkas Rēzeknes ielā 26, Preiļos, renovācijas darbi. Projekta ietvaros ēkā tika veikta fasādes, jumta un cokola siltināšana, sienu siltināšana zem zemes līmeņa, logu un ārdurvju nomaiņa, pilna apkures sistēmas rekonstrukcija, ēkas gaismas ķermeņu modernizācija. Ēkā izbūvēta zibens aizsardzība un lietus kanalizācija, veikta labiekārtošana. Projekta ietvaros ēkā ir izbūvēts arī pacēlājs, lai iedzīvotājiem nodrošinātu vides pieejamību ēkas 2. stāvam.

Projekta “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Rēzeknes ielā 26, Preiļos“ būvniecības darbus veica būvuzņēmējs PS “A.A.&būvkompānijas”, ar kuru iepirkumu procedūras rezultātā bija noslēgts būvdarbu līgums. Objekta būvuzraugs – SIA “RS Property”, autoruzraudzību veica SIA “Rēzeknes nams ”.

Projekta koordinatore Imelda Vutnāne-Kojāne pastāstīja, ka būvdarbi ēkā tika veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda  projekta (ERAF, SAM 4.2.2.) ietvaros. Projekta kopējās izmaksas sastāda 399 466.12 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 102 987.00 eiro, Valsts budžeta dotācija – 22 532.51 eiro un Preiļu novada pašvaldības finansējums – 273 946,61 eiro.

Lai projekts tiktu  ieviests un veiksmīgi apgūts Eiropas Reģionālās attīstības fonda piesaistītais finansējums, noslēdzot būvdarbus objektā, vitāli svarīgi bija  izvirzīto kritēriju sasniegšana – samazināt siltuma un elektroenerģijas patēriņu ēkā un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzumu atmosfērā.  Īstenojot projektu šie tika izvirzīti kā galvenie nosacījumi, lai objektīvi varētu novērtēt energoefektivitātes ieviešanas pasākumu lietderību. Izvērtējot sasniedzamos radītājus, atzinīgi jāatzīmē, ka izvirzītais mērķis veiksmīgi sasniegts.

Projekta vadītājs, Preiļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Juris Želvis ar gandarījumu atzīst, ka projekts tiek realizēts kvalitatīvi un bez aizķeršanās. Īpašu pateicību pašvaldība izsaka būvniekiem – uzņēmumam PS “A.A.&būvkompānijas”, objekta būvuzraugam un autoruzraugam par operatīvu darbu plānošanu un raitu to norisi, ievērojot līguma nosacījumus.

Projekta realizācija saskaņā ar noslēgto līgumu tika iesākta 2018. gada aprīlī. Noslēgums paredzēts šī gada decembrī, kad jānodod visa projekta dokumentācija un atskaites par paveikto.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 02.08.2019.