Deju kopa “Gaida” piedalās starptautiskā folkloras festivālā Bulgārijā

22.07.2019.

2019. gada 4. jūnijā tika noslēgts finansēšanas līgums starp Valsts kultūrkapitāla fondu un Preiļu novada domi par līdzfinansējumu projektam “Deju kopas “Gaida” dalība XVII Starptautiskajā folkloras festivālā Primorska 2019, Bulgārijā”. Projekts tika iesniegts VKKF mērķprogrammā “Latvijas valsts mežu atbalsts koru un tautas deju tradīcijas attīstībai”. Projekta kopējās izmaksas sastādīja 4440.00 EUR, no kurām VKKF līdzfinansējums bija 1500.00 EUR, A/S “Preiļu siers” atbalsta summa sastādīja 1300.00 EUR un Preiļu novada domes līdzfinansējums – 1400.00 EUR.

Festivālā  piedalījās 15 tautas deju kolektīvi no 9 valstīm – Latvijas, Serbijas, Bulgārijas, Polijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Krievijas, Kazahstānas, Rumānijas. Mūsu valsti pārstāvēja Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas un Preiļu novada kultūras centra deju kopa “Gaida”.

Festivālā programmas ietvaros notika katras valsts draudzības vakari, kuros tika dota iespēja pārējo valstu dalībniekiem apgūt citu valstu folkloras dejas. Piedalījāmies arī rīkotajā “Mis un Misters Primorsk”, kurā jauniešiem bija jāprezentē savas valsts tautastērps un deja. Mūsu jaunieši ieguva abus titulus.

Brīvajā laikā bija iespēja apmeklēt Neseberas pilsētu, kura ir bagāta ar savu vēsturi un atrodas uz nelielas salas, kā arī Sozopoles pilsētu, kura ir unikāla ar savu arhitektūru.

Festivāla gaitā jaunieši ieguva jaunus draugus, priecājās par atpūtu pie jūras un pateicas atbalstītājiem, ar kuru palīdzību bija iespējams piedalīties folkloras deju festivālā Primorskā.

XVII Starptautiskais folkloras deju festivāls “Primorska 2019” (Bulgārija) norisinājās no 23. jūnija līdz 30. jūnijam. Festivāla prezidents ir Bulgārijas izcilais deju pedagogs Ivans Todorovs.

Projekta galvenais mērķis bija veicināt latviešu tautas deju tradīcijas attīstību un popularizēšanu starptautiskā mērogā.

                                       

Pēdējās izmaiņas: 02.08.2019.