Raiņa muzejā “Jasmuiža” 9. un 10. augustā pasākums “Polikarpam Vilcānam – 125” un keramikas cepļa kurināšana

22.07.2019.

2019. gads ir viena no slavenākajiem Latgales keramikas vecmeistariem – Polikarpa Vilcāna – 125. jubilejas gads. Atzīmējot keramiķa jubileju, Raiņa muzejā „Jasmuiža” (Aizkalne, Preiļu novads) notiks keramiķim veltīts pasākums divu dienu garumā. 9. augustā ap plkst. 14.00 notiks keramikas cepļa iekurināšana A. Paulāna darbnīcā – ceplī. Cepli kurinās TLMS “Rēzeknes apriņķa podnieki”.

Silajāņu keramiķis Polikarps Vilcāns (1894–1969) amata prasmes apguvis pie sava tēva Joahima, piedalījies daudzās izstādēs Latvijā un ārzemēs. 1937. gadā Francijā Starptautiskajā mākslas un tehnikas izstādē viņam piešķirta zelta medaļa un diploms, bet 1938. gadā Starptautiskajā amatniecības izstādē Berlīnē podniekam piešķirts Goda diploms. P. Vilcānu var dēvēt par vienu no dekoratīvās keramikas aizsācējiem un izcilu grafiskā ornamenta meistaru. Viņš ieviesis dažādu toņu glazūru salikumus, bijis teicams kolorists. Keramiķis viens no pirmajiem sācis darināt dažādas dzērienu servīzes. Viņi abi ar brālēnu Andreju Paulānu bija pirmie, kuri 20. gadsimta 30. gados sāka veidot sarežģītus vairākstāvu svečturus. Pie P. Vilcāna amata prasmes apguvuši daudzi Latgales podnieki. Viņa keramikas priekšmeti atrodas daudzu Latvijas un ārzemju muzeju krājumos, kā arī privātkolekcijās.

Plkst. 16.00 izstādes “Polikarpam Vilcānam – 125” atklāšana un lasījumi, kurā ar referātiem aicināti piedalīties:

  • Gaida Jablovska (Raiņa un Aspazijas muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja) „Latgales keramiķa Polikarpa Vilcāna loma Raiņa muzeja „Jasmuiža” keramikas kolekcijas tapšanā”.
  • Anta Rugāte (dubultmonogrāfijas par Polikarpu Čerņavski un Veroniku Kučinsku “Līgsmības koki” autore) „Divi Polikarpi”.
  • Solvita Kleinarte (Raiņa un Aspazijas muzeja vadītājas vietniece) „Polikarpa Vilcāna keramika Latvijas muzejos (Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā, Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā)”.
  • Evija Vasilevska (Andreja Paulāna Tautas lietišķās mākslas studijas vadītāja) „Polikarpa Vilcāna keramikas kolekcija Latgales kultūrvēstures muzeja krājumā”.
  • Antra Saliņa (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājuma glabātāja) „Polikarpa Vilcāna keramikas kolekcija Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā ”.
  • Silvija Ivanovska (Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja) „Polikarpa Vilcāna keramika un materiāli Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja krājumā”.
  • Aina Loseviča (Ludzas Novadpētniecības muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja) „Polikarpa Vilcāna keramika Ludzas Novadpētniecības muzeja krājumā”.

 Plkst. 18.00 tiks demonstrēta dokumentālā filma „Dzīvais māls” (1965. g., režisors R. Rihards), kurā 20. gadsimta 60. gadu sākumā nofilmēti slavenie Latgales podnieki Polikarps Vilcāns, Andrejs Paulāns, Antons Šmulāns, Polikarps Čerņavskis, Antons Ušpelis un Julijans Zagorskis.

Plkst. 20.00 Polikarpa Vilcāna brālēna Andreja Paulāna darbnīcā – ceplī būs iespēja piedalīties keramikas meistarklasē/radošajā darbnīcā, kur kopā ar Latgales keramiķiem būs iespēja izveidot savu māla suvenīru.

10. augustā plkst. 11.00 notiks viktorīna “Ko tu zini par Polikarpu Vilcānu un Latgales keramiku?” un keramikas cepļa izņemšana.

9. augusta pasākumos ieeja brīva.

10. augusta pasākumā ieeja: 1.00 EUR (skolēni, studenti, pensionāri), 2.00 EUR (pieaugušie), 3.00 EUR (ģimenes biļete).

Sīkāka informācija pa tel.: 29487589 vai e-pastu: jasmuiza@memorialiemuzeji.lv

Atbalsta: Valsts kultūrkapitāla fonds, Latvijas valsts meži, Latgales reģiona attīstības aģentūra, TLMS “Rēzeknes apriņķa podnieki”

Pēdējās izmaiņas: 02.08.2019.