Vebinārs “Darījumi skaidrā naudā. Kases aparātu, sistēmu, biļešu un kvīšu noteikumi un aktualitātes tirdzniecībā”

19.07.2019.

Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs rīko Jadvigas Neilandes, sertificētas nodokļu konsultantes, vebināru par tēmu “Darījumi skaidrā naudā – riski un sankcijas. Kases aparātu, sistēmu, biļešu un kvīšu noteikumi un aktualitātes tirdzniecībā.”

Vebināra norise:

09:30 – 10:00 reģistrācija un rīta kafija
10:00 – 11:30 vebināra norise
11:30 – 12:00 kafijas pauze
12:00 – 14:00 vebināra norise

  Apskatāmās tēmas:

 1. Darījumi skaidrā naudā – iespējamie riski un soda sankcijas.
  Skaidrās naudas ierobežojumi.
  Darījumi ar juridiskām personām.
  Darījumi ar fiziskām personām.
  Skaidrās naudas deklarēšana.
  Skaidrās naudas izmaksa autoriem.
  Skaidrās naudas izmaksa pašnodarbinātajiem.
  Skaidras naudas izmaksa pēc uzņēmumu līguma.
  Algas izmaksa skaidrā naudā.
  Avansa norēķini.
  Kompensācijas izdevumi skaidrā naudā.
  Komandējuma izdevumi skaidrā naudā.
  Dividenžu izmaksa skaidrā naudā.
  Savstarpējs ieskaits.
  Bartera darījumi.
  Kapitalizācija.
  Ziedojumi un dāvinājumi.
  Aizdevumi skaidrā naudā.
  Aizdomīga un neparasta darījuma riski.
  Kases aparāta izmantošana.
  Skaidras naudas lietošana veikalā.
  Skaidras naudas lietošana tirgū.
  Biļešu lietošana.
  Kvīšu lietošana.
  Kases orderu lietošana.
  Kases operāciju veikšana.
  VID metodiskie norādījumi.
  Tiesu prakse.
  Atbildība un soda sankcijas.
 2. Kases aparātu, sistēmu, biļešu un kvīšu noteikumi un aktualitātes tirdzniecībā.
  Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība;
  Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietotāji;
  Darījumus apliecinošie dokumentu veidi un rekvizīti;
  Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietotāju un apkalpojošo dienestu pienākumi;
  Kārtību, kādā elektroniskās ierīces un iekārtas, to lietotāji un apkalpojošie dienesti reģistrējami Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā);
  Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas, lietotāju un apkalpojošo dienestu uzraudzības un kontroles kārtība;
  Gadījumi, kad nodokļu maksātāji, saņemot samaksu par darījumiem vai amata atlīdzību par normatīvajos aktos noteiktajām darbībām skaidrā naudā, nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai var nelietot kases aparātus, hibrīda kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas.
  Ielu tirdzniecība ar suvenīriem, amatniecības precēm, dzērieniem, saldumiem, mājražojumiem, ēdieniem, kvasu un alu.
  Nepieciešamā dokumentācija ielu tirdzniecībā.
  Reģistru aizpildīšana.
  Biļešu un kvīšu izsniegšana.
  Kases aparātu lietošana.
  Kases orderu izmantošana.
  NVO līdzdalība pasākumos.
  Pašvaldību saistošie noteikumi.

Vebināra norises datums:

2019. gada 17. septembris

Vebināra norises vieta:

Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs, Kooperatīva iela 6 (3.stāvs)

Vebināram  pieteikties, zvanot pa tālruni 26636243 vai elektroniski ineta.liepniece@preili.lv

Vebinārs ir seminārs, kas notiek interneta vidē.
Vebinārs ir bezmaksas.

Pēdējās izmaiņas: 06.08.2019.