Izglītojoša nometne Salas pamatskolā

18.07.2019.

No 18. līdz 21. jūnijam Salas pamatskolā tika organizēta izglītojoša, radoša atpūtas nometne „Sevis meklējumi dzīves labirintos”, kuru organizēja biedrība „Sabiedriskais centrs „Smelteriešu cimdiņš”” (vadītāja Daina Rubīne). Nometne tika organizēta projekta „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšana” jeb PuMPuRS ietvaros. Nometnē piedalījās ne tikai Salas pamatskolas skolēni, bet arī dalībnieki no Ogres un Madonas novada skolām – pavisam 25 audzēkņi vecumā no 12 līdz 17 gadiem.

Nometnes laikā tika organizētas daudzas un dažādas aktivitātes. Ar aizrautību pirmajā dienā tika gatavots nometnes karogs, veidots dizains t-krekliņiem. Saņemot krekliņus pēdējā nometnes dienā, katrs apgleznoja savu krekliņu. Interesanti, ka daudziem  dalībniekiem šis dizains bija izmainījies, bija izmainījušās domas un radušās citas atziņas, attēlotais bija kļuvis saturīgāks, kvalitatīvāks. To veicināja dalība nometnes aktivitātēs, tikšanās ar lektoriem, diskusijas par jauniešiem saistošiem jautājumiem.

Ar lielu interesi jaunieši klausījās izglītojošās lekcijas par dažādām atkarībām, to riskiem, par saskarsmes kultūru, attiecībām starp pusaudžiem, ģimenē, par vardarbības riskiem, par uzvedību sabiedriskās vietās, par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, par iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā, par ticību saviem spēkiem, par pašapziņas celšanu. Interesanta un ļoti saistoša izvērtās vakara diskusija, kurā atbildes uz daudziem jautājumiem sniedza Pieniņu Romas katoļu draudzes priesteris Aigars Bernāns. Šajā vakarā sarunas turpinājās vēl ilgi savās istabiņās.

Pārdomas raisošs bija āra kinovakars, kurā visi, sēžot uz segām un ēdot popkornu kā īstā kinoteātrī,  kopīgi noskatījās dokumentālo filmu „Caur adatu”. Pēc tam ilgi turpinājās domu apmaiņa par redzēto.

Daudz pozitīvu emociju nometnes dalībnieki guva, apmeklējot dažādu arodu meistarus. Jaunieši iepazinās ar kalēja, metinātāja, mehāniķa profesiju pārstāvjiem, kas tuvākas zēniem, bet interesi izrādīja arī meitenes. Tāpat bija iespēja vērot noformētāja, interjera veidotāja, gida, pasākumu vadītāja darbu.

Savu talantu un rūpību katrs varēja pierādīt uzpinot ziedu vainadziņu, jo pavisam drīz bija Ļīgo svētki. Tas varētu šķist neticami, bet labākais vainadziņš izdevās zēnam. Noslēguma diskotēkā skanēja karaoke dziesmas, kuras izpildīja paši  nometnes dalībnieki. Jauniešiem bija iespēja iejusties dīdžeja lomā, katram izpildīt savu mīļāko dziesmu.

Gaidīts notikums bija brauciens uz Cēsīm, kur ļoti aizraujoša bija ekskursija pa Cēsu pili, iepazīšanās ar pilsētu. Pārdomas raisoša bija tikšanās ar Cēsu audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem darbinieku, kurš pastāstīja par šo iestādi, par noteikumiem, kādi šeit jāievēro, bet vislabākais bija vēlējums – nekad  tur nenokļūt. Tāpēc arī atmiņai – tikai kopīgs foto uz šīs iestādes fona.

Katra diena bija piepildīta, bet brīvajos brīžos jautrība un azartisks gars valdīja futbola un pludmales volejbola laukumos, iespēju robežās varēja atveldzēties ūdenī un pilnveidot peldēšanas prasmes. Pierasts bija pie rīta un vakara apļiem, kad katras dienas beigās ikviens varēja izteikt savu viedokli par savām sajūtām. Ar katru dienu jauniešu pašapziņa pieauga, viņi kļuva atraisītāki, drošāki. Izrādījās, ka laiku brīnišķīgi var pavadīt bez mobilā telefona, un nebija vajadzības pēc tā.

Noslēguma dienā katra grupa veidoja savu plakātu par nometnē piedzīvoto. Pēc tam bija plakātu prezentācija, kurā katrs dalījās ar savām  emocijām, tika izstāstīti veiksmes stāsti, arī kuriozi. Žēl bija šķirties, jo laiks paskrēja ļoti ātri. Kāds nometnes dalībnieks to pateica: ”Cik žēl, ka viss tik ātri beidzās, tā īsti nemaz nesācies… ”Ja kāds sākumā uz dalību nometnē skatījās ar lielu skepsi, tad prombraucot visi bija vienisprātis, ka tāda veida nometnes būtu jārīko biežāk.

Valentīna Madalāne,
Salas pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā

Pēdējās izmaiņas: 02.08.2019.