Projekti Preiļu muižas kompleksā un parkā infrastruktūras uzlabošanai un kultūras – muzeja – tūrisma aktivitātēm

16.07.2019.

Jūnija mēnesī Preiļu parkā tika pabeigta parka galveno vārtu stabu restaurācija ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes līdzfinansējumu: (https://preili.lv/galerijas/191159/tenisa-kortu-un-vartu-stabu-atklasana-foto-ieva-babre/).

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros Preiļu novada dome kopā ar sešām Latgales pašvaldībām realizē ERAF projektu “Rīteiropas vērtības” (Nr.5.5.1.0/17/I/007). Preiļu pilī notiek logu un durvju izbūve, daļēja sienu siltināšana un citi darbi (https://preili.lv/184443/preilu-pili-uzstaditi-pirmie-logi/).

Aktivitātes uzsāktas Latvijas-Krievijas pārrobežu programmas projektos:

  • “Parki bez robežām/Parks without borders”, kurā paredzēta Preiļu parka celiņa un tiltiņu pārbūve, parka festivāls, apmācības un citas aktivitātes. Projekta vadošais partneris ir Gulbenes novada pašvaldība (http://latruscbc.eu/projects/parks-without-borders/);
  • Latvijas Piļu un muižu asociācijas projektā “630 verstis pilnas sajūtām/Sajūtu verstis” paredzēts Preiļu parkā izveidot soliņu, kur ar dažādām skaņām būs sajūtama 19.gs. daba un leģendas, bet vēsturisko noskaņu paspilgtinās 19. gadsimtam piemēroti tērpi Preiļu parka gidiem.

Saņemts apstiprinājums par iepriekšējos gados iesniegtajiem Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu programmas projektiem, bet tie vēl nav uzsākti:

  • Latgales plānošanas reģiona projektā “Amatniecība bez robežām (Crafts)” paredzēta amatniecības aprīkojuma iegāde;
  • Projektā “Pārrobežu vēstures un kultūras mantojuma veicināšana ar muzeja inovāciju palīdzību (Museum 2020)” Preiļu novada dome ir vadošais partneris. Paredzēts iegādāties digitālās tehnoloģijas Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejam, organizēt apmācību seminārus un citas pārrobežu aktivitātes.

Šī gada 30. maijā tika iesniegti divi projektu pieteikumi Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbībai:

  • Preiļu muižas kompleksa Kapelas kapeņu atjaunošana un interaktīvās ekspozīcijas izveidošana paredzēta projektā “Sabiedrības stiprināšana, izmantojot zinātni, lai uzlabotu dzīvi un apvienotu kultūrvēsturisko pagātni, tagadni un nākotni pārrobežu reģionā/DIGIMEM”. Vadošais partneris – Preiļu novada dome sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un citiem partneriem Lietuvā un Baltkrievijā.

  • Kopā ar Latgales plānošanas reģionu paredzēta Preiļu muižas kompleksa bijušās kalpu mājas pārbūve par Borhu Meistarmāju projektā “Radošā amatniecība kā tūrisma potenciāls/Crafts-tour” un dažādu amatnieku meistardarbnīcu organizēšanu.

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmā šī gada 9. jūlijā iesniegti trīs projektu pieteikumi:

  • “Vides resursu pārvaldības uzlabošana/Save past for future” (vadošais partneris – Preiļu novada pašvaldība) mērķis ir uzlabot organizāciju darbu, kas ir iesaistītas vēsturisko parku ar ūdenstilpnēm kā svarīgu bioloģiskās daudzveidības objektu atjaunošanā un uzturēšanā Ziemeļaustrumu Lietuvā un Latgalē. Paredzēts izstrādāt jaunu integrētu pieeju vienotai kultūras un dabas mantojuma kā “zaļās” infrastruktūras atjaunošanai. Projektā plānoti ūdens kvalitātes uzlabošanas darbi, rekonstruējot un iztīrot ūdenstilpņu sistēmu Preiļu muižas kompleksa parkā.

  • Projekta “Amatniecība kā tūrisma produkts bez robežām/ Tour de Crafts” (vadošais partneris – Latgales plānošanas reģions) mērķis ir veicināt tradicionālo prasmju ilgtspējīgu izmantošanu, uzlabojot kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu Latvijas-Lietuvas pierobežas reģionos, lai palielinātu tūrisma plūsmu. Paredzēts veikt Preiļu pils 3. kārtas darbus un izveidot vairākas telpas Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejam, iekārtojot tās atbilstoši muižnieku dzīves veidam. Lai nostiprinātu apmeklētāju iegūtās zināšanas interaktīvā veidā, divas telpas paredzētas radošo darbnīcu vajadzībām gan pieaugušajiem, gan bērniem. Plānots izvietot arī 5D (piecu dimensiju) aprīkojumu, kas ļaus iejusties un izbaudīt Borhu laika sajūtas.
  • Projekta “Tūrisma maršrutu izveidošana un pārvaldība tūrisma un atpūtas pakalpojumu attīstībai Utenas (Lietuva) un Preiļu (Latvija) pašvaldībās/Tourism in new color” (vadošais partneris – Utenas pilsēta) mērķis ir attīstīt kultūrvēsturisko objektu apskati un ūdenstūrismu, piedāvājot jaunus atpūtas un izklaides pasākumus pierobežas reģionos. Plānots izveidot tūrisma maršrutus ar interaktīvo karti, attīstīt Preiļu pils vēsturisko tēmu, kā arī iegādāties jaunu aprīkojumu Preiļu Kultūras centram.

Preiļu muižas kompleksā un parkā notiekošajām aktivitātēm iespējams sekot līdzi arī sociālā tīkla Facebook vietnē: https://www.facebook.com/Prei%C4%BCu-mui%C5%BEas-komplekss-un-parks-322127842044018/.

Elita Jermolajeva, Dr.oec.
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 16.07.2019.