Aizkalnes ciemā sakopta baznīcas kroga ēka un tās piegulošā teritorija

16.07.2019.

Jūnija mēneša izskaņā Aizkalnes pagasta Aizkalnes ciema kultūrvēsturiskās baznīcas kroga ēka un tās piegulošā teritorija ieguva sakoptu izskatu, pateicoties vietējo iedzīvotāju un pašvaldības iniciatīvai un biedrības “Sabiedriskais centrs “Aizkalne”” dalībai nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” izsludinātajā mazo grantu projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2019”, kas atbalsta radošus un inovatīvus vietējo iniciatīvas grupu un sabiedrisku organizāciju projektus, īstenojot kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika, uzņēmējdarbības un vides sakopšanu vietējā teritorijā.

Preiļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Juris Želvis informēja, ka projekta ietvaros tika atjaunots vēja laikā bojātais jumta segums, aizšūti caurumi ēkas fasādē un izcirsti koki, kas bojāja ēkas fasādi. Jumta labošanas darbus uzņēmās SIA “Spero SK”, savukārt teritoriju iekopa vietējie ciemata aktīvisti. Īstenojot projektā plānotās darbības, ir veikta kārtējā vides labiekārtošana – kroga ēkai un tās piegulošajai teritorijai uzlabots tehniskais un vizuālais izskats, kas nav mazsvarīgi, jo objekts atrodas ciemata centrā, kur krustojas iebraucamie ceļi Aizkalnē no trīs debesspusēm.

Pašvaldība izsaka savu pateicību brīvprātīgajiem pagasta iedzīvotājiem par iesaistīšanos sakopšanas darbos un Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskapam Jānim Bulim par sadarbību projekta īstenošanā.

Aizkalnes ciema kultūrvēsturiskās katoļu baznīcas “Kroga ēka” ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, kas saņemts mantojumā no pagātnes, mūsu uzdevums ir iespēju robežās to saglabāt un nodot nākamajām paaudzēm.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 16.07.2019.