Preiļu novada Jauniešu centrs “ČETRI” uzsāk projektu jauniešiem “Esi daudzpusīgs”

12.07.2019.

Preiļu novada Jauniešu centrs “ČETRI” (JC4) jūlijā uzsācis īstenot valsts budžeta finansētu projektu jauniešiem “Esi daudzpusīgs”,  kura ietvaros tiek plānots attīstīt un pilnveidot divus jaunatnes darba virzienus Preiļu novadā – attīstīt jauniešu neformālo izglītību un dažādot lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Projekta tiešie mērķi:

  1. Dažādot Preiļu novada jauniešu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu.
  2. Uzlabot jauniešu aktivitāšu un pasākumu kvalitāti.
  3. Attīstīt jauniešu neformālās izglītības aktivitātes – gan kvalitāti, gan kvantitāti.
  4. Iesaistīt jauniešu pasākumos un aktivitātēs pasīvos jauniešus un neaktīvās jauniešu grupas.

Šobrīd jaunieši brīvo laiku pavada interešu izglītības pulciņos Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrā vai Preiļu novada Jauniešu centrā “ČETRI” – apmeklējot centru ikdienā, komunicējot ar citiem jauniešiem un apmeklējot centra organizētās aktivitātes un pasākumus.  Lietderīga brīvā laika pavadīšana un neformālā izglītība ir būtiska jauniešu izaugsmes veidotāja. Mācīšanās ārpus skolas un formālajām mācībām māca darot – attīsta un pilnveido kompetences un prasmes, kas ir būtiskas darba tirgū. Ieguvēji būs ne tikai jaunieši, kas mācīsies un uzlabos savas zināšanas un prasmes, bet ieguvējs būs viss novads.

Lai aktivitātes tiktu vairāk virzītas uz prasmju un zināšanu apguvi, uz jauniešu personības attīstību un tiešām lietderīgu brīvā laika pavadīšanu – nepieciešams izveidot ilgtermiņa risinājumu – izveidot sistēmu un rīcības plānu jauniešu neformālās izglītības un brīvā laika saturīgai īstenošanai Preiļu novadā.

Projektam ir divas tiešās mērķa grupas – darbā ar jaunatni iesaistītās personas un Preiļu novada jaunieši vecumā no 13-25 gadiem.

Pirmā mērķa grupa ir personas, kuras ikdienā strādā ar jauniešiem – jauniešu centra vadītāja un jaunatnes lietu speciāliste. Šīs personas  ietekmē jauniešu pašreizējo un turpmāko dzīvi Preiļos un Preiļu novadā, tāpēc būtiski, ka arī ar jaunatni darbā iesaistītās personas arī pēc projekta, izmantojot neformālās izglītības, nodrošinātu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu.

Otrā mērķa grupa ir Preiļu novada jaunieši vecumā no 13-25 gadiem gan no Preiļu novada, gan no Preiļu pilsētas. 2019. gadā uz 11.03. Preiļu novadā vecumā no 13-25 gadiem ir 1 246 jaunieši. Preiļu pilsētā – 839 jaunieši.

Jaunieši vēlas vēl aktīvākas un pilnvērtīgākas brīvā laika pavadīšanas iespējas, taču jauniešiem trūkst zināšanu un prasmju, kā lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku un iegūt jaunas zināšanas, prasmes, nevis tikai pazaudēt laiku.

Jaunieši labprāt apmeklē JC4 organizētos pasākumus, neformālās apmācības, sporta aktivitātes, radošās darbnīcas un citas organizētās aktivitātes, bet aptaujājot jauniešus (32 respondent) tika secināts, ka jaunieši vēlas regulāras, strukturētas, organizētas brīvā laika aktivitātes un regulāras neformālās izglītības aktivitātes. Šī projekta ietvaros tiks izveidots rīcības plāns un struktūra, kādā veidā šis virziens tiks realizēts jaunatnes darbā Preiļu novadā.

Projektā paredzētās aktivitātes:

  1. Tikšanās ar neformālo apmācību vadītājiem un darbā ar jaunatni iesaistītajiem.
  2. Pieredzes apmaiņas pasākumi darbā ar jaunatni iesaistītajiem un darba grupas jauniešiem.
  3. Neformālās izglītības aktivitātes jauniešiem.
  4. Pasākumu organizēšanas apmācības jauniešiem.
  5. Brīvā laika pavadīšanas aktivitātes jauniešiem.

Jauniešu lietderīga brīvā laika pavadīšanas dažādošana un kvalitātes uzlabošana, kā arī neformālās izglītības attīstība novada jauniešiem sniegs plašākas iespējas un uzlabos dažādas prasmes, kā arī sniegs lielāku drošību visai sabiedrībai, samazinot riska grupas jauniešu skaitu.

Projekta ilgums: 13 mēneši

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Projekta īstenotājs: Preiļu novada Jauniešu centrs “ČETRI”,
e-pasts: jauniesu.centrs@preili.lv

Sagatavoja:
Projekta vadītāja
Santa Ancāne-Novikova
29327010

Pēdējās izmaiņas: 12.07.2019.