Apkaimes ideju darbnīca – labākai kopienu dzīvei

11.07.2019.

Aicinām ikvienu Preiļu novada iedzīvotāju uz Apkaimes ideju darbnīcu 17. jūlijā plkst. 10.00 Saunas pagasta Salas pamatskolā.

Darbnīcas mērķis ir pulcēt iedzīvotājus, kuriem rūp savs novads, lai liktu prātus kopā, iecerot idejas un rodot risinājumus labākai kopienas dzīvei. Darbnīcās kaldināsim idejas un plānus četros virzienos: iedzīvotāju, it īpaši jauniešu, iesaiste brīvprātīgajā darbā, labdarība un ziedošana, sociālās labklājības uzlabošana novadā, iedzīvotāju, uzņēmēju un pašvaldības sadarbība. Darbnīcā izskanējušās un fiksētās idejas kalpos par diskusiju un konkrētu priekšlikumu izstrādes pamatu Aktīvo iedzīvotāju forumā, kas norisināsies 3. oktobrī Preiļos. Ļoti ceram, ka radušās idejas nevis noguls ziņojumos un atskaitēs, bet apkaimes sabiedriskās organizācijas un iedzīvotāju iniciatīvu grupas tos īstenos gan pašu spēkiem, gan ar pašvaldības atbalstu. Pašvaldību finansējums iedzīvotāju ideju un priekšlikumu īstenošanai kā katru gadu būs pieejams Mazo grantu projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi” ietvaros, taču ja ideja ir dzīvotspējīga un dod pēc iespējas lielāku labumu kopienai, tad noteikti atradīsies arī iespēja sadarbojoties ar vietējo pašvaldību un uzņēmējiem to īstenot negaidot 2020. gadu.

Pirmā ideju darbnīca notika Galēnos, filozofa Roberta Mūka muzejā. Tur runājām par Riebiņu novada lepnumiem un iztrūkstošajām, nesakārtotajām, vēl nenotikušām lietām, kam pirmkārt būtu nepieciešama pašu iedzīvotāju iniciatīva un kopīgais darbs. Sanākušie iedzīvotāji apliecināja savu gatavību iesaistīties brīvprātīgajā darbā, lai novadā izveidotu vienotu tūrisma maršrutu, apdzīvotu Sīļukalna skolas ēkas, pēc skolas slēgšanas, “atdzīvinātu”  Pastaru vējdzirnavas un atgādinātu pašvaldībai par gājēju ielas pabeigšanu Galēnos.

11. jūlijā Apkaimes ideju darbnīcas notiks Aglonā, 29. jūlijā Līvānos un 29. augustā Vārkavā.

Darbnīcas rīko nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds” sadarbībā ar novadu nevalstiskajām organizācijām: “Galēnu Kultūrvēstures biedrība”, “Gūda saimineiču bīdreiba” Aglonā, “Sabiedriskais centrs “Smelteriešu cimdiņš”” Salas pagastā, “Baltā māja” Līvānos un biedrība “Jaunvide” Vārkavas novadā.

Aktivitāte notiks projekta “Labdarības un brīvprātīgā darba atbalsts un popularizēšana” ietvaros ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Informācija par projektu mājaslapā www.vlpf.lv, rakstot vlpf@inbox.lv, zvanot projekta koordinatorei Evijai Caunei 28399197

 

 

Pēdējās izmaiņas: 11.07.2019.