Saņemts tehniskais atzinums par Preiļu autoostas ēku

10.07.2019.

2018. gadā tika veikta aptauja par Preiļu pilsētas centra vizuālo izskatu un attīstību, kurā svarīgs un īpaši apspriests jautājums bija arī par esošo autoostas ēku – vairākums aptaujāto (79%) pauda vēlmi autoostas ēkas demontēšanai/ nojaukšanai. Tomēr interesanti un lietderīgi bija saņemtie komentāri, kas lika aizdomāties par ēkas turpmāko iespējamo izmantošanu, piemēram, esošās ēkas restaurācija, atstājot tās vēsturisko izskatu un izmantojot to kā daudzfunkcionālu ēku, kurā ir ne tikai autoosta, bet arī tūrisma informācijas centrs, kafejnīca, labierīcības u.c., kur nodrošināta vides pieejamība dažādām iedzīvotāju grupām.

Preiļu novada dome pasūtīja 1963. gadā uzbūvētās ēkas izpēti, un ir saņemts SIA “Rēzeknes Nams” Tehniskās apsekošanas atzinums par autoostas ēkas konstrukciju stāvokli. Tika veikta esošo ēkas pamatu apsekošana, grunts pamatnes pārbaude un secināts, ka pamati kopumā ir apmierinošā stāvoklī bez deformāciju pazīmēm. Plaisas pamatos nav konstatētas – pamatnes vidējais normatīvais kalpošanas laiks 150 gadi. Esošo pamatu stiprība, drošība un stabilitāte atbilst Būvniecības likuma 9. panta 1. punkta prasībām. Ir iespēja veikt otrā stāva izbūvi (nepieciešamības gadījumā ir iespējama pamata paplašināšana), un nesošās sienas ir spējīgas uzņemt papildus slodzi bez pastiprināšanas, ja virsbūvei tiks izmantoti vieglbetona bloki vai citi analoģiski materiāli. Ēkai ir konstatēti dažādi bojājumi, bet nav tādu defektu, kas bīstami pazeminātu atsevišķu konstrukciju mehānisko stiprību.

Rekomendācijās sniegti ieteikumi ēkas turpmākajai izmantošanai, tai skaitā būtu jāierobežo teritorija zem pārseguma izvirzījuma, kur bojāta betona aizsargkārta. Pašvaldība šīs problēmas risināšanai jau paredzējusi līdzekļus šī gada budžetā, un domes speciālisti strādā pie iespējamajiem risinājumiem.

Svarīgākais secinājums – autoostas esošās ēkas pārbūve ir ekonomiski izdevīgāka par jaunas ēkas būvniecību.

Preiļu pilsētas centrs, foto: J.Upeniece

Pašvaldībā ir noslēdzies iepirkums par detālplānojuma izstrādi Preiļu pilsētas centra teritorijai, un šis darbs tiks uzsākts pēc lēmuma pieņemšanas par pakalpojuma veicēju. Detālplānojumā paredzēts izstrādāt arī autoostas ēkas turpmākās izmantošanas variantus, balstoties uz saņemto atzinumu, bet detālplānojuma sabiedriskajā apspriešanā ikviens interesents varēs piedalīties un izteikt savus priekšlikumus.

Elita Jermolajeva, Dr.oec.
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 16.07.2019.