Preiļu parks: zaļš parks – zaļa atkritumu šķirošana

08.07.2019.

Kopš maija mēneša Preiļu parkam ir sava dārzniece, kura ar diviem palīgiem veic parka kopšanas darbus, labiekārtošanu un kvalitatīvākas parka vides radīšanu tā apmeklētājiem.

Viena no jaunizveidotās parka komandas nostādnēm ir veidot dabisku, tīru un rīcībā atbildīgu parku – saudzēt vidi un vietu, kur dzīvojam. Tas nozīmē, ka mums ikvienam nav jādomā tikai par šodienu, domāsim tālāk – kā būs šeit dzīvot mūsu bērniem, mazbērniem un vēl tālākām paaudzēm.

Preiļu parks strādā, darbojas un rāda piemēru. Parkā atstātie atkritumi tiek šķiroti, ir noslēgts līgums par SIA “Preiļu saimnieks” apsaimniekotā šķirotā atkritumu konteinera izmantošanu. Diemžēl ne visi atkritumi, kas nonāk parkā ir attiecināmi uz šķirotajiem. Iespēju robežās, parka labiekārtošanas komanda cītīgi šķiro to, ko atnes parka apmeklētāji un atstāj aiz sevis kā pēdas. Lūgums ikvienam, kas dodas ne tikai uz parku, bet jebkur dabā – paņemiet līdzi visu to, ko atnesāt. Lūdzu, atkritumiem izmantojiet atkritumu urnas! Ja ir iespēja, šķirojiet atkritumus, kas paliek pēc jums. Ja, pastaigājoties pa Preiļu parku, uzreiz nav pamanāma atkritumu urna, lūdzu, aiznesiet atkritumus tur, kur urna ir uzstādīta. Tas nav tik tālu, bet tas, cik domājošs esi pats, veido vidi, kurā tu dzīvo. Ikvienam patīk pastaigāties un baudīt parka dabu, kas ir tīra, sakopta un skaista.

Preiļu parka apmeklētāju skaits pieaug, protams, rodas arvien aktuālāks jautājums par papildu atkritumu urnu izvietošanu parkā. Šogad tās tiek paredzētas, kopā ar vairākiem jauniem parka soliņiem projekta LAT-RUS “Parki bez robežām” (LV-RU-023, Parks without borders) ietvaros. Nākamajā gadā tiks uzstādītas vēl jaunas atkritumu urnas, tomēr, domājot tālākejoši – atkritumu skaits nesamazinās, ja urnu skaits pieaug. Tas samazinās, ja sākam sekot līdzi tam, ko darām un kā rīkojamies.

Tīras ziedu pļavas, zaļie meži un parki var būt arī tad, ja tos bieži apmeklē cilvēki. Cilvēki, kas domā, ko dara un atbild par savu rīcību.

S.Čingule-Vinogradova,
Preiļu muižas kompleksa un parka pārvaldniece

Foto: Marex Resh

 

Pēdējās izmaiņas: 08.07.2019.