Pieejams Preiļu novada domes 2018. gada publiskais pārskats

05.07.2019.

Preiļu novada domes 2019. gada 27. jūnija sēdē deputāti apstiprināja Preiļu novada domes 2018. gada publisko pārskatu.

Publiskais pārskats ir ikgadējā atskaite iedzīvotājiem, nevalstiskajām organizācijām, medijiem, politiķiem, studentiem, valsts pārvaldes ierēdņiem un citiem interesentiem par pašvaldībā paveikto. Pārskats ietver pamatinformāciju par novada iedzīvotājiem un pašvaldību, vispārējo statistiku par novada attīstības tendencēm, pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu, īstenotajiem un plānotajiem projektiem, sasniegtajiem rezultātiem, paveikto sociālajā, izglītības, kultūras, kā arī citās jomās.

Preiļu novada iedzīvotājiem un interesentiem Preiļu novada domes 2018. gada pārskats drukātā veidā ir pieejams Preiļu Galvenajā bibliotēkā, savukārt ar pārskatu elektroniskā formā var iepazīties Preiļu novada domes tīmekļa vietnē www.preili.lv sadaļā – Pašvaldība/Budžets/Publiskie pārskati.

Kā ik gadu, pārskats ir nosūtīts arī uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), publicēšanai ministrijas mājaslapā www.varam.gov.lv.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 05.07.2019.