Ielas, ceļi un cita infrastruktūra Preiļu novada attīstībai

25.06.2019.

Preiļu novada pašvaldībā 2019. gada jūnijā tiek realizēti 50 projekti gandrīz 24,8 milj. eiro apmērā, tai skaitā 11,2 milj. eiro ir Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējums.

  • Lielākais projekts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu (ERAF) ir “Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” (SAM Nr. 5.6.2.0/16/I/013), kurā viena no aktivitātēm ir Rietumu ielas izbūve 3,06 km garumā (3,6 milj. eiro), kas savieno Rīgas un Daugavpils ielas un atslogos pilsētas centru no smagā transporta kustības šajos virzienos. Projekta pirmsākumi ir jau no 2006. gada, bet Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējums tika piešķirts 2018. gadā. Būvdarbus labā kvalitātē veic AS “A.C.B.”, un saskaņā ar līgumu objekta nodošanas termiņš ir līdz gada beigām.

Sīkāka informācija: https://preili.lv/attistiba/pasvaldibas-projekti/2014-2020/eraf-projekti/preilu-novada-uznemejdarbibas-vides-infrastrukturas-attistiba/

  • SIA “Ošukalns” turpina Rīgas un Brīvības ielu pārbūvi un rotācijas apļa izbūvi ERAF projekta “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” (SAM Nr.6.2.0/18/I/009) ietvaros (1,5 milj. eiro), kas paaugstinās satiksmes drošību vienā no noslogotākajiem krustojumiem un būs pozitīvs ieguldījums arī Preiļu pilsētas vizuālajā izskatā.

Projekts ir sadarbībā ar Aglonas un Riebiņu pašvaldībām, un tā vispārējais mērķis ir Preiļu, Aglonas un Riebiņu novadu teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību attīstības programmām, nodrošinot videi draudzīgu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Sīkāka informācija: https://preili.lv/attistiba/pasvaldibas-projekti/2014-2020/eraf-projekti/preilu-novada-un-ietekmes-areala-pasvaldibu-uznemejdarbibas-vides-infrastrukturas-attistiba/

  • Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu tiek pārbūvēti Preiļu novada pašvaldības ceļi (1,7 milj. eiro) – Saunas pagastā pabeigts ceļš “Lielie Anspoki”, vasarā plānots pabeigt Aizkalnes pagastā “Rinči-Gorliški-Raudovka” un Saunas pagastā “Purmaļi-Lielie Anspoki”.

Sīkāka informācija: https://preili.lv/attistiba/pasvaldibas-projekti/2014-2020/elfla-projekti/

  • Turpinās plānveidīgs darbs pie drošas un efektīvas ūdensnoteces izveidošanas Preiļu pilsētā un tās apkārtnē, tāpēc ļoti būtiska ir pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas pārbūve. Ar ELFLA atbalstu realizēts projekts 90 tūkst. eiro apmērā  “Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas (ŪSIK kodi: 4324411:03, 4324411:17 un 4324411:18) pārbūve Preiļu novadā” (Nr.18-03-A00403-000115).

Sīkāka informācija: https://preili.lv/attistiba/pasvaldibas-projekti/2014-2020/elfla-projekti/

  • Ar pašvaldības finansējumu uzlabota infrastruktūra Preiļos, Celtnieku ielā 340128,74 eiro apmērā.
  • Pašreiz ir aizkavējusies Viļānu ielas pārbūve (plānotais finansējums 290562 eiro), jo valstī šogad ir mainījusies kredīta piešķiršanas kārtība un ilgāk ir jāgaida uz finansējuma apstiprināšanu.
  • Eiropas Komisija šī gada maijā ir atbalstījusi WiFi publisko pieejas punktu izveidošanas/ uzlabošanas projektu 15 tūkst. eiro apmērā, kas nodrošinās kvalitatīvākus interneta sakarus gan novada iedzīvotājiem, gan viesiem. Novada domes speciālisti izvērtē esošos interneta pieejas punktus un plāno, kurās vietās būtu nepieciešami jaunie punkti.

Sīkāka informācija: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu).

Elita Jermolajeva, Dr.oec.
Attīstības daļas vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 25.06.2019.