Informācija par semināru atbalsta komplektu saņēmējiem

19.06.2019.

Izsniedzot pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektus novērots, ka liels klientu īpatsvars ir tieši ilgstošie bezdarbnieki, lai motivētu vistrūcīgāko personu iesaistīšanos darba tirgū un mazinātu sociālo atstumtību, kā arī veicinātu šo personu patstāvību, sniegt juridisku palīdzību problēmu risināšanā, Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām projekta ietvaros tiek organizēts pasākums –

26.06.2019. plkst. 10.30, Labklājības pārvaldes zālē (1.stāvā) Seminārs “Juridiskās palīdzības saņemšana civillietās”, pasākums tiek rīkots ar mērķi, lai palīdzētu iedzīvotājiem izprast, kādos gadījumos un kur ir iespējams saņemt valsts nodrošinātu  juridisko palīdzību, rast atbildes  ģimenes tiesību jautājumu risināšanā, kā rīkoties saskaroties ar vardarbību. Sniegt iedzīvotājiem teorētisku ieskatu par juridisko palīdzību, kā arī mērķgrupas dalībniekiem būs iespēja  uzdot savu jautājumu lektoram un  saņemt juridiska rakstura padomus.

Konsultāciju- lekciju vadīs juriskonsults Jānis Strods.

Aicināti visi interesenti, it sevišķi atbalsta komplektu saņēmēji.

Pasākuma ilgums 1,5 stundas.

Irēna Stašulāne,
Direktora vietniece sociālajos jautājumos 

KONTAKTINFORMĀCIJA: TĀLR. 65320123,
E-PASTS: labklajibas.parvalde@preili.lv

Partnerorganizācija:  Preiļu novada Labklājības pārvalde
Līguma/ vienošanās numurs: 2017.FEAD/PO.03/27/09

Pēdējās izmaiņas: 27.06.2019.