Sabiedriskais centrs „Smelteriešu cimdiņš” organizē izglītojošu nometni Salas pamatskolas jauniešiem

17.06.2019.

2018. gada 30. oktobrī biedrība „Sabiedriskais centrs „Smelteriešu cimdiņš”” iesniedza projekta pieteikumu „Sevis meklējumi dzīves labirintos” atklātajam projektu konkursam “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”.

2018. gada 11. decembrī tika nolemts apstiprināt biedrības „Sabiedriskais centrs „Smelteriešu cimdiņš”” projekta „Sevis meklējumi dzīves labirintos” iesniegumu un piešķirt Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Jauniešu iniciatīvu projektu finansējumu EUR 4600,00 apmērā projekta „Sevis meklējumi dzīves labirintos” īstenošanai.

Projekts tika uzsākts 01.05.2019. un ilgs 3 mēnešus – līdz 01.08.2019.

Projekta mērķis:

Ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanas ietvaros organizēt izglītojošu, radošu atpūtas nometni, lai starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, veidotu saikni, kas bērniem un jauniešiem ar risku pārtraukt mācības, sniegtu personalizētu atbalstu. Parādīt pusaudžiem pozitīvus dzīves piemērus, kas mudinātu pusaudžus sekot tiem, izglītojot jauniešus par veselīgu, aktīvu dzīvesveidu.

Projekta mērķa grupa ir 25 pusaudži no 10-17 gadiem, kuri ir pakļauti dažādiem priekšlaicīgas mācību pamešanas riskiem- jaunieši no nepilnām ģimenēm, kur viens vecāks strādā ārzemēs, ģimenes, kur atkarības problēmas, jaunieši ar mācību problēmām.

Plānota galvenā aktivitāte ir četru dienu izglītojoša nometne Salas pamatskolas telpās, tās teritorijā un izbraukuma ekskursijā uz Cēsīm 2019. gada 20. jūnijā.

Sagatavoja:
Projekta vadītāja
Daina Rubīne

Pēdējās izmaiņas: 17.06.2019.