Preiļu novadā aktīvi norisinās projekts “PROTI un DARI!”

13.06.2019.

Preiļu novads nu jau 3 gadus ir iesaistījies projektā “”PROTI un DARI!” Nr. 8.3.3.0/15/I/001, kura mērķis ir attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā, īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Uz šo brīdi projektā aktīvi darbojas 10 jaunieši (katrs jaunietis tiek iesaistīts projektā uz laiku no 2 līdz 6 mēnešiem), kuri apgūst dažādas prasmes gan autovadītāju kursos, gan manikīra, vizāžista un stilista prasmes, gan florista prasmes un foto pamatus. Ar katru jaunieti notiek individuāls darbs, tiek izstrādāta katram sava individuālā programma, vadoties pēc katra jaunieša iespējām, vajadzībām un interesēm. Ar katru jaunieti strādā mentors un programmas vadītājs. Pēc vajadzības, tiek piesaistīti arī citi speciālisti – karjeras konsultants, psihologs, jaunatnes darba speciālists, uzņēmējdarbības konsultants, sporta treneris un dažādi citi nodarbību vadītāji un speciālisti. Jauniešiem ir iespēja arī veikt brīvprātīgo darbu dažādās iestādēs, kā arī uzņēmumos “ēnot” dažādu profesiju pārstāvjus un iepazīsties ar dažādām profesijām, kurās, iespējams, arī uzsākt nodarbinātību, pēc projekta individuālās programmas īstenošanas.

Runājot ar jauniešiem, kuri iesaistījušiem vai pabeiguši projektu, ir ļoti daudz labu atsauksmju un sekmīgu risinājumu – jaunieši ir iesaistījušies nodarbinātībā, uzsākuši izglītības gaitas vai sekmīgi iesaistījušies jauniešu centra vai biedrību darbībā.

Jaunieši un jauniešu mentori par dalību projektā saka tā:

  • Projekts “Proti un dari” ir lieliska iespēja jauniešiem no dažādiem  sociālajiem slāņiem apgūt jaunas profesijas, prasmes , kuras noder gan ikdienā, gan arī atver plašāk durvis uz apkārtējo pasauli, paplašinot redzes loku. Noteikti atvieglo darba meklējumu procesu, kā arī dod pašpārliecību uzsāk ko pašam kā pašnodarbinātai personai, vismaz pamēģināt – kā tas ir. Projekta sniegtais atbalsts ir plašs, kas ļauj mācīties  jauniešiem profesijas par kurām viņi pat iepriekš nav domājuši, atverot jaunas spējas, ticību pašiem sev.
  • Iesaistījos “Proti un dari” projektā… uzrunāja tas, ka var apvienot ar ģimeni. Aizejot no darba vides bija zudušas iemaņas, jo tika viss pakārtots bērnam. Bērns prasīja lielas rūpes, jo mēs esam īpaši. Tāpēc tika atlikti savi sapņi. Jau sen sapņoju par auto apliecību, un kad uzzināju par šo projektu, šaubījos vai varēšu visu apvienot. No projekta darbinieku puses viss tika smalki izstāstīts un izskaidrots, ka iegūstot auto tiesības būs iespēja vest pašai bērnu uz reabilitācijām un apvienot arī savus hobijus (skaistumkopšanas sfērā), tikties ar klientiem, un citas lietas… Viennozīmīgi no šī projekta esmu ieguvēja.
  • Projekts man ļāva pilnveidot sevi un iegūt jaunas zināšanas skaistumkopšanas sfērā. Projekts mani iedrošināja, palīdz saskatīt manus mērķus, apskatīt citas nākotnes perspektīvas un darba iespējas. Šis laiks man deva iespēju izrauties no ikdienas rutīnas, iepazīt jaunus cilvēkus. Esmu ļoti apmierināta ar šo projektu.

JAUNIETI ?!….

Vai vēlies uzsākt algotu darbu, bet nav pārliecības par saviem spēkiem? Varbūt plāno mācīties, bet neesi pārliecināts, kādā jomā un kur meklēt informāciju? Kā atsperties dzīvē, lai sasniegtu to, par ko iespējams pat neuzdrošinies sapņot?

Izpēti projekta “PROTI un DARI!” iespējas! Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, bet vēlies mainīt savu dzīvi, tad piesakies dalībai projektā “PROTI un DARI!”.

Projektā iesaistījušies jaunieši, pateicoties individuālām sarunām ar ekspertiem, kas palīdz izzināt, kas ir personības stiprākās puses, iegūst stabilu pamatu jaunam dzīves sākumam. Piemēram, ar projekta “PROTI un DARI!” atbalstu var iegūt autovadītāja tiesības, apgūt profesiju (frizieris, manikīrs u.c.), uzsākt uzņēmējdarbību, piedalīties nometnēs un semināros, kā arī izmantot daudzas citas atbalsta iespējas.

Svarīgi zināt, ka projekta nosacījumi paredz individuālu atbalstu.

Lai iesaistītos projektā, sazinies ar projekta koordinatori Preiļu novadā Santu Ancāni – Novikovu, tālr. 29327010, e-pasts: santa.ancane@preili.lv

Sagatavoja:
Programmas vadītāja un koordinatore Preiļu novadā
Santa Ancāne-Novikova
29327010

Pēdējās izmaiņas: 13.06.2019.