Izsludināts literāro darbu konkurss “PREIĻI UN ES. 15 gadi Eiropas Savienībā”

12.06.2019.

Preiļu Galvenā bibliotēka izsludina literāro darbu konkursu “PREIĻI UN ES. 15 gadi Eiropas Savienībā”.

Ikviens iedzīvotājs vecumā no 15 gadiem var iesniegt daiļdarbus dzejā un/vai īsprozā (eseja, miniatūra), kas nepārsniedz vienu A4 formāta lapu. Literārie darbi līdz 2019. gada 10. jūlijam jāiesniedz personīgi Preiļu Galvenās bibliotēkas abonementā vai pa pastu (pasta zīmogs — 8. jūlijs), vai elektroniski preilu.biblioteka@preili.lv, vēstulē norādot darba nosaukumu, autora vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru.

Literāro darbu centrālais motīvs — patriotisms un piederības stiprināšana Preiļu novadam. Speciālbalvas saņems darbi, kuri akcentē dabas, kultūrvides un sociālās izmaiņas Preiļos pēdējo 15 gadu laikā.

Veiksmīgākie radošie darbi tiks publicēti grāmatā, un katrs autors saņems divus tās eksemplārus.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties vietnē www.preilubiblioteka.lv. Tālruņi uzziņām: 29495394, 29560039.

Konkurss tiek rīkots projektā “Tīkla Europe Direct informācijas centru uzturētājstruktūru atlase 2018.–2020. gadam”, pamatojoties uz 2018. gada 9. janvāra Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā un Rēzeknes novada pašvaldības noslēgto partnerības pamatlīgumu Nr. COMM/RIG/ED/2018-2020/Rezekne.

Pēdējās izmaiņas: 13.06.2019.