Aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par dažādu mēslošanas līdzekļu lietošanu laukaugu sējumos

11.06.2019.

Lauka diena notiks 19. jūnijā plkst. 11.15 “Kalnavišķos”, Višķu pagasts, Daugavpils novads.

Lauka dienā būs iespēja uzzināt par ierīkotajiem izmēģinājumiem graudaugos, aktuālajiem mēslošanas un augu aizsardzības pasākumiem graudaugos un rapsī, graudaugu šķirņu salīdzinājumu.

Papildu informācija un pieteikšanās: Inese Magdalenoka, LLKC Preiļu konsultāciju biroja augkopības konsultante, e-pasts: inese.magdalenoka@llkc.lv, tālr. 26329462.

Demonstrējums ierīkots LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros. LAD līguma Nr. LAD240118/P24. Demonstrējuma tēma: Dažādu mēslošanas līdzekļu lietošanas demonstrējums laukaugu sējumos, lietojot tos dažādās kultūraugu attīstības stadijās, dažādos Latvijas reģionos.

Lauku izmēģinājumu skate
LLU MPS “Pēterlauki”, Višķu nodaļa 19.06.2019.
“Kalna Višķi”, Višķu pagasts

Skates programma

11.00 – 11.15Pulcēšanās, reģistrācija. Adrese “Kalna Višķi”, Višķu pagasts.
11.15 – 11.30Pasākuma atklāšana. (Merabs Katamadze)
Lauka izmēģinājumu apskate:
11.30 – 13.30Par ELFLA projektu:

  • “Graudaugu sējuma ierīkošanas pamatnosacījumu ievērošana dažādos Latvijas reģionos” (ziņo Merabs Katamadze);
  • “Mēslošanas līdzekļu izmantošana laukaugu sējumos, balstoties uz augšņu agroķīmisko izpēti, dažādos Latvijas reģionos” (ziņo Agrita Švarta);
  • “Dažādu mēslošanas līdzekļu lietošanas demonstrējums laukaugu sējumos, lietojot tos dažādās kultūraugu attīstības stadijās, dažādos Latvijas reģionos” (ziņo Inese Magdalenoka)*

SIA Yara Latvija pārstāvji ziņos par pamatmēslojuma un papildmēslojumu ietekmi ziemas kviešu un ziemas rapšu sējumos.

SIA BASF Agro Latvija pārstāvji ziņos par aktuālajiem augu aizsardzības līdzekļiem.

13.30 – 13.45SĪN izmēģinājumu apskate (ziemāju labības, vasarāju labības, vasaras rapsis, kaņepes).
14.00Diskusijas pie pusdienu galda (atgādinājums – ar pilnu muti nav ieteicams runāt).

Kontaktpersona: Merabs Katamadze, tālr. nr. 26375191

Pēdējās izmaiņas: 11.06.2019.