Pašvaldība nosaka ielu tirdzniecības vietas

07.06.2019.

Preiļu novada domes kārtējā sēdē deputāti pieņēma lēmumu atļaut ielu tirdzniecību no treileriem brīvajā laukumā pretī Preiļu Galvenajai bibliotēkai, adrese – Tirgus laukums 11. Atbilstoši Preiļu novada Būvvaldes izstrādātajai shēmai tirdzniecībai no treileriem noteiktas trīs pastāvīgas tirdzniecības vietas. Tās tirgotājiem būs jāiekārto saskaņā ar prasībām, kas nosaka treileru tirdzniecības vietu izvietošanu un noformēšanu.

Preiļu novada Būvvaldes vadītājs Andrejs Anins pastāstīja, ka tirdzniecības vietas noteiktas sakarā ar pastiprinātu interesi par ielu tirdzniecību Preiļu pilsētā, īpaši vasaras periodā. Pirms lēmuma pieņemšanas Preiļu novada Būvvalde ierosināja treileru vietu izvietojumu pilsētā un to potenciālo vizuālo veidolu, jo svarīgs nosacījums ir jaunveidojamo objektu arhitektoniska iekļaušanās pilsētvidē.

Andrejs Anins atzīst, ka šobrīd, domājot par iedzīvotāju ērtībām un pilsētas vizuālo izskatu, ielu tirdzniecībai no treileriem ir nepieciešama cita pieeja. Treilerus ir svarīgi ne tikai izdevīgi novietot, bet līdztekus tam veidot pievilcīgu vidi – ar terasi, lai pircējs viegli varētu piekļūt treilerim un, ja nepieciešams, lai vienlaicīgi būtu radīta iespēja uz vietas nobaudīt tirgotāju piedāvāto produktu. Visi tirgotāji, kuri šobrīd ir izteikuši vēlmi veikt tirdzniecību no treilieriem, ir ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji. Mūsdienās klasiskais variants, kad cilvēks atnāk, nopērk preci un iet prom, bieži nedarbojas. Parasti pastāv papildu vajadzība – apsēsties un izlietot iegādāto produktu.

Domes sēdē tika pieņemts lēmums arī par vienas vienkāršotās papildu ielu tirdzniecības vietas noteikšanu Brīvības ielā 4, Preiļos.  Kā paskaidroja Andrejs Anins, no iedzīvotājiem, kuri vēlas pārdot savu saražoto produkciju, tika saņemti vienkāršotās ielu tirdzniecības iesniegumi, un pašvaldība noteica pagaidu ielu tirdzniecības vietu atbilstoši tam pašam veidolam, kā tas ir jau iepriekš norādītajās 6 tirdzniecības vietās. Papildu noteiktā ielu tirdzniecības vieta saskaņota ar nekustamo īpašumu īpašniekiem.

Domes lēmumi par ielu tirdzniecību pieņemti atbilstoši Preiļu novada saistošajiem noteikumiem “Par ielu tirdzniecības un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Preiļu novadā” un Ministru kabineta noteikumiem “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību”.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 10.06.2019.