Preiļu novada dome paziņo, ka tiek iznomāta pašvaldībai piekritīgā zemes vienība platībā 1,2 ha Preiļu novada Saunas pagastā

06.06.2019.

Preiļu novada dome paziņo, ka tiek iznomāta pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7674 007 0316 platībā 1,2 ha Preiļu novada Saunas pagastā uz pieciem gadiem, lauksaimniecības vajadzībām.

Pieteikšanās termiņš – līdz 14.05.2019. iesniedzot pieteikumu domes kancelejā Raiņa bulvāris 24, Preiļi, 1 stāvā vai elektroniski uz Preiļu novada domes e- pastu dome@preili.lv.Iesniegumā norādot kontaktinformāciju.

Papildus informācija – Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite, tel 28367578.

Pēdējās izmaiņas: 06.06.2019.