Pašvaldība iesaistīsies projektā, veicinot pozitīvas pārmaiņas kopienas attīstībā

05.06.2019.

30. maija domes sēdē deputāti skatīja biedrības “Izglītības iniciatīvu centrs” iesniegumu ar piedāvājumu pašvaldībai iesaistīties projektā “Darbīgās kopienas” ar mērķi attīstīt izglītības iestāžu un vietējās sabiedrības sadarbības prasmes un iesaistīšanās iespējas darbīgu vietējo kopienu izveidei un sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai. Deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu slēgt sadarbības līgumu par projekta realizēšanu Preiļu novadā, nosakot Preiļu novada Izglītības pārvaldi par atbildīgo projekta īstenošanā.

Galvenās projekta aktivitātes būs apmācību programmu izstrāde un semināri pedagogiem un kopienu grupām, Kopienu resursu centru izveide un iekārtošana, to darbības plānošana, vietējo kopienu mobilizēšanas un aktivizēšanas pasākumu organizēšana Kopienu resursu centros, atbalsta materiālu izstrāde, sociālās uzņēmējdarbības popularizēšanas pasākumi, simpozijs un citi labās prakses pasākumi, partneru tikšanās un citi pasākumi.

Projekta mērķa grupas: tiešā mērķa grupa – pirmsskolu un skolu pedagogi, netiešā mērķa grupa – vietējās kopienas aktīvisti (vecāki, pašvaldību institūciju darbinieki, NVO, mediji u.c.).

Projektā plānotie galvenie rezultāti – izglītoti pedagogi un mobilizēta vietējā kopiena, izveidots Kopienu resursu centrs, tajā noorganizēti kopienu pasākumi, izstrādāti atbalsta materiāli (vadlīnijas u.c.), popularizēta sociālās uzņēmējdarbība, iniciēta un veicināta darbīgu vietējo kopienu izveide.

Projekts tiks realizēts četrās Latgales reģiona pašvaldībās līdz 2021. gada 28. februārim. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā. Preiļu novada domes līdzfinansējums sastāda 1000 eiro, kas paredzēti no 2019. gada novada budžeta sadaļas “Atbalsts sociālai aizsardzībai”.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 28.06.2019.