Labklājības pārvalde turpina attīstīt ģimenei draudzīgas darba vietas ideju

04.06.2019.

Turpinot aizvadītajā gadā sekmīgi notikušo akciju “Darbā bērni”, 4. jūnijā iestādes darbinieku bērni atkal pulcējās savu vecāku darba vietā, lai atraktīvā veidā iepazītu to jomu, ar ko vecāki nodarbojas ikdienā. Dalība šajā akcijā ļauj pievērst arī darba devēju uzmanību tam, ka ir nepieciešams meklēt līdzsvaru starp darba un ģimenes dzīvi, tādejādi sekmējot savu darbinieku lojalitāti.

Kanapē “ežu” gatavošana, kas notika kopā ar Dienas aprūpes centra apmeklētājiem, bija pirmā no akcijas aktivitātēm, kas ne tikai ļāva nodoties kulinārās nodarbības priekiem, bet arī rosināja bērniem saprast atšķirīgo mums līdzās. Laikietilpīgākā un “nopietnākā” akcijas daļa bija orientēšanās spēle, kad bērniem pēc norādēm vajadzēja atrast attiecīgā darbinieka kabinetu, kurā paslēpti dažādi fotoattēli ar jautājumiem no krustvārdu mīklas. Jautājumi, protams, par un ap vecāku darba vietu. Lai akcijas norise paliktu atmiņā, bērni savas radošās spējas izpauda no dažādiem rokdarbu materiāliem izveidojot Labklājības pārvaldes logo. Visnotaļ neparasta bija pēdējā aktivitāte – uzdevums salikt puzli no darbinieku kopbildes.

Šogad akcijas norise notika ne tikai Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas noskaņās, bet arī ar jaunu mērķi – iepazīstināt sākotnēji darbinieku bērnus, rudens mēnešos arī citus skolēnus par to, ka Labklājības pārvalde ir atvērta ikvienam bērnam, kurš nonācis grūtā situācijā. No 4.jūnija pārvalde ir sociālās akcijas “Draudzīga vieta bērnam” dalībnieks, par ko liecina uz pārvaldes durvīm un logiem redzamās uzlīmes ar akcijas simboliem – iespēju bērnam uzlādēt mobilo telefonu, iespēja uzkavēties telpās, ja ārā ir slikts laiks vai bīstama situācija uz ielas, iespēja apmeklēt tualeti un padzerties. Akcijas ideja, vairākiem cilvēkiem sadarbojoties, radusies Alūksnē, bet pamazām atsaucību guvusi arī citās Latvijas vietās. Akcijas pamatbūtība, kā saka tās galvenie autori Māris un Jeļena Vīgupi, ir pateikt, ka esam cilvēcīgi. Ceram, ka arī citas iestādes un uzņēmēji Preiļos būs ieinteresēti būt sociāli atbildīgi, sekojot pārvaldes piemēram, kura Preiļos pirmā no iestādēm izvēlējusies būt draudzīga vieta bērnam.

Priecājamies, ka darbinieku bērniem joprojām ir interesanti uzzināt, ar ko nodarbojas vecāki. Pamazām piepulcējas arī darbinieku gados jaunākie bērni un krustbērni, jo “iekāpt” pieaugušo kurpēs ir saistoši ikvienam bērnam.

Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Labklājības pārvaldes
direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajos jautājumos
Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 04.06.2019.