Preiļu novada dome neizsniegs atļauju jaunas azartspēļu vietas atvēršanai

04.06.2019.

Preiļu novada domes sēdē deputāti izskatīja SIA “LVBet” iesniegumu atļaujas izsniegšanai azartspēļu organizēšanas vietas atvēršanai Rīgas ielā 4d, Preiļos, tirdzniecības centra “Oga” telpās. Klātesošo deputātu viedoklis bija vienots, un tika pieņemts lēmums atteikt izsniegt atļauju azartspēļu organizēšanai tirdzniecības centra “Oga” telpās.

Izvērtējot atļaujas izsniegšanu, pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka SIA “LVBet” azartspēļu organizēšana Rīgas iela 4d, Preiļos, rada būtisku Preiļu novada iedzīvotāju interešu aizskārumu, jo tika ņemta vērā ne tikai konkrētā vieta, bet arī tās tuvākā apkārtne.

Tirdzniecības centrs “Oga” piedāvā daudzveidīgu pakalpojumu klāstu – tur izvietoti veikali, picērija, kafejnīca, aptieka. Ikdienā tirdzniecības centrā notiek intensīva iedzīvotāju, arī nepilngadīgo personu, pārvietošanās. Izsniedzot atļauju azartspēļu organizēšanai, tiktu paplašināts Preiļu pilsētas azartspēļu klāsts, tādejādi azartspēlēs papildus varētu tikt iesaistīti jauni spēlētāji. Lielākas iespējas azartspēlēs būtu iesaistīt tieši personas, kuras apmeklē tirdzniecības centru, un tas negatīvi ietekmētu gan viņus pašus, gan viņu ģimenes, gan sabiedrisko kārtību un drošību šajā pilsētas daļā. Turklāt netiktu nedz novērsts, nedz arī samazināts risks, ka azartspēļu organizēšanas vietā varētu nokļūt tās personas, kurām nav nolūka doties uz azartspēļu vietu, un tādējādi netiktu nodrošināts Azartspēļu likumā noteikto ierobežojumu mērķis – novērst, samazināt (vai vismaz nepalielināt) no azartspēlēm atkarīgo personu skaitu.

Pagājušajā gadā, pirmreizēji gatavojoties izskatīt SIA “LVBet” iesniegumu par atļaujas izsniegšanu azartspēļu organizēšanai Rīgas iela 4d, pašvaldība no 2. jūlija līdz 1. augustam organizēja iedzīvotāju aptauju, kurā savu viedokli izteica 590 respondenti. Aptaujas dati parādīja, ka 91% respondentu noraidīja ieceri atvērt jaunu azartspēļu vietu pilsētā – tirdzniecības centra “Oga” telpās, un tikai 9% respondentu atbalstīja azartspēļu organizēšanas vietas atvēršanu aptaujā norādītajā adresē.

Lai iegūtu papildu informāciju jautājuma izskatīšanai, pašvaldība lūdza Valsts policiju sniegt informāciju par kārtības nodrošināšanu jau esošajās Preiļu pilsētas azartspēļu organizēšanas vietās “Fēnikss Laimētava”, Brīvības ielā 27, un SIA “Joker Ltd”, Tirgus laukums 3a. Saņemtajā vēstulē norādīts, ka no 2017. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirknī kopumā ir reģistrēti 93 notikumi, kas saistīti ar dažādiem sabiedriskās kārtības pārkāpumiem esošajās azartspēļu vietās Preiļu pilsētā. Vēl vienas spēļu zāles atvēršana ir uzskatāma par drošības riska objektu un negatīvi ietekmētu esošo situāciju sabiedriskās kārtības jomā pilsētā. Valsts policijas pārstāvji atzina, ka izvēlētā iespējamā azartspēļu vieta atrodas tiešā tuvumā dzīvojamo māju kvartāliem, tā ir populāra iepirkšanās un atpūtas vieta, līdz ar to ir pamats uzskatīt, ka izdarītie pārkāpumi negatīvi ietekmētu iedzīvotāju mieru un drošību. Azartspēļu vietas vizuālā reklāma varētu ietekmēt nepilngadīgo personu psihi, pievēršot jaunos cilvēkus azartspēļu atkarībai.

Finanšu ministrija ir sagatavojusi projektu “Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnes 2019.-2026.gadam”, kas ir izsludināts valsts sekretāru sanāksmē 2019. gada 10. janvārī. Minētajā projektā ir akcentēts, ka personas, kas piedalās azartspēlēs un izlozēs, ir pakļautas riskam. Azartspēļu atkarība jeb patoloģiska tieksme uz azartspēlēm saskaņā ar Starptautisko slimību klasifikāciju raksturojas ar biežām un atkārtotām azartspēļu epizodēm, kas ieņem galveno vietu cilvēka dzīvē un atstāj kaitīgu ietekmi uz viņa sociālās, profesionālās un ģimenes dzīves vērtībām, kā arī viņa materiālo stāvokli.

Atbilstoši Ziemeļamerikas azartspēļu atkarības palīdzības fonda 2016. gada pētījumam visjutīgākā sabiedrības dala, kas ir visaugstākajā atkarības riska grupā, ir iedzīvotāji vecumā no 16 līdz 24 gadiem un no 35 līdz 44 gadiem. Līdzīgus datus attiecībā uz grupu, kas tiek pakļauta visaugstākajam riskam, ir identificējis Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS savā 2016. gada veiktajā aptaujā.

Minētie dati viennozīmīgi norāda uz nepieciešamību sistēmiski nodrošināt preventīvus, kā arī atkarību mazinošos pasākumus azartspēļu un izložu organizēšanas procesā.

Azartspēļu likumā paredzēto ierobežojumu mērķis nav tikai novērst atkarības no azartspēlēm izraisīšanas risku un iespēju, bet arī nodrošināt, ka azartspēles netiek organizētas vietās, kuru būtība, mērķis un uzdevumi nav un nevar būt saistīti ar azartspēļu organizēšanu un dalību tajās.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 04.06.2019.