Uzņēmējdarbības vide Preiļu novadā 2018. gadā

03.06.2019.

Pēc Lursoft datiem, aizvadītais bijis jau piektais gads pēc kārtas, kad Latvijā turpinājis pieaugt likvidēto uzņēmumu skaits. 2018. gadā valstī likvidēti 20746 uzņēmumi, reģistrēti jauni – 10660, kas ir zemākais jaunreģistrēto uzņēmumu skaits pēdējo 9 gadu periodā (Lursoft dati).

Preiļu novadā 2018. gadā likvidēto uzņēmumu skaits pārsniedza jaunreģistrēto skaitu, tomēr, salīdzinot ar diviem iepriekšējiem gadiem, pagājušajā gadā likvidēto uzņēmumu skaits novadā turpināja samazināties- novadā reģistrēti jauni 24 uzņēmumi, bet likvidēti – 26 (Lursoft dati). Likvidēto uzņēmumu augstākais punkts Preiļu novadā reģistrēts 2016. gadā, kad gada rādītājs gada laikā pieauga par 59,26%, un gada laikā tika likvidēti 43 uzņēmumi. Likvidēto uzņēmumu skaita pieaugums pēdējos gados nebūt nenozīmē strauju uzņēmējdarbības vides pasliktināšanos novadā, jo biežākais iemesls uzņēmumu likvidēšanai joprojām ir Uzņēmumu reģistra un VID darbs pie biznesa vides sakārtošanas, izslēdzot no reģistriem uzņēmumus, kuri ilgstoši neveic saimniecisko darbību, pastāv bez valdes vai neiesniedz gada pārskatus. Preiļu novada likvidēto uzņēmumu bilance pēdējo desmit gadu periodā rezultējusies ar plusa zīmi. Periodā kopš 2009.gada Preiļu novadā reģistrēti 224 jauni uzņēmumi, bet likvidēto skaits bijis par 10 komersantiem mazāks – 214.

Preiļu novada ekonomisko bāzi 2018. gadā veidoja tā teritorijā esošie 663 uzņēmumi (Lursoft dati), no kuriem 41,79% ir zemnieku saimniecības, bet vēl 39,21% – sabiedrības ar ierobežotu atbildību un vairāk kā 500 fiziskas personas, kas ir saimnieciskās darbības veicēji.

Populārākās uzņēmējdarbības nozares Preiļu novadā:

 1. Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos;
 2. Jauktā lauksaimniecība;
 3. Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku;
 4. Kravu pārvadājumi pa autoceļiem;
 5. Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana.

Preiļu novada lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma 2018.gadā:

 1. A/S „Preiļu siers” 61,34 EUR;
 2. ražošanas komercfirma SIA „VEGA P” 5,60 EUR;
 3. SIA „Agrofirma „Turība”” 3,48 milj.EUR;
 4. SIA „Zolva” 3,34 milj.EUR;
 5. SIA „Preiļu slimnīca” 3,09 milj.EUR;
 6. SIA „Preiļu saimnieks” 3,06 EUR;
 7. SIA „Agrolatgale Plus” 2,60 milj.EUR.

Bezdarbnieku skaits Latvijā jau vairākus gadus samazinās un darbspējas vecumā esošo iedzīvotāju skaits turpina sarukt. Vidējais bezdarba līmenis valstī pērn bija 5%, bet Preiļu novadā – 8,1%, kas ir viens no zemākajiem Latgales reģionā. Bezdarba līmeņa samazinājums saistīts ar ekonomikas izaugsmi, kā rezultātā radītas jaunas darba vietas, bet daļa iedzīvotāju uzdrošinājušies uzsākt savu biznesu.

Preiļu novada pašvaldība jau kopš 2011. gada rīko projektu konkursu, kuros iespējams pieteikties personām vai uzņēmumiem, kas vēlas īstenot savu biznesa ideju. 2018. gada MVK un SDV projektu līdzfinansēšanas konkursā tika iesniegti 16 projekti, no kuriem atbalstu saņēma 14 uzņēmēji, bet projektus īstenoja 13 uzņēmēji. Projektu aktivitātes galvenokārt paredz uzņēmumu materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu, esošo pakalpojumu efektivitātes paaugstināšanu un jaunu pakalpojumu ieviešanu.  Projektu līdzfinansēšanai 2018. gadā tika izmantoti vairāk kā 17 000 EUR. Laikā no 2011. gada līdz 2018. gadam saņemti 65 uzņēmēju projekti, no kuriem atbalstīti 62 projekti. Uz 2019. gada 1. janvāri realizēti kopā 56 projekti par kopējo summu 162 627,67 EUR, no kuriem Preiļu novada pašvaldības atbalsts ir 70 501,70  EUR.

Kopš 2019. gada janvāra Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrā, Kooperatīva ielā 6 (3. stāvā) pieejamas koprades telpas Atvērtā tipa birojā, kuras var izmantot jebkurš Preiļu novada uzņēmējs, iepriekš rezervējot darba vietu konkrētā laikā. Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs uzņēmēju atbalstam regulāri rīko arī izglītojošus seminārus un mācības uzņēmēju kompetenču un zināšanu pilnveidei. Jaunas zināšanas un aktuālu informāciju pērn ieguvuši vairāk nekā 300 uzņēmēji.  Semināri tiek rīkoti vidēji vienu reizi mēnesī.

Uzņēmējdarbības centrā ikdienu iespējams saņemt konsultācijas par:

 • par biznesa uzsākšanu, biznesa plāna izstrādi, uzņēmējdarbības formas izvēli;
 • finansējuma piesaisti, projektu izstrādi, sadarbības partneru meklēšanu;
 • par Eiropas Savienības fondu, Biznesa inkubatora programmu, NVA pasākumu un Attīstības finanšu institūcijas ALTUM programmu pieejamību;
 • piemērotu industriālo zonu atrašanā potenciāliem investoriem un uzņēmējiem.

2018. gadā tika sniegtas vairāk kā 100 konsultācijas.

Jau trešo gadu uzņēmēju sadarbības platformas veicināšanai tiek organizētas tikšanās pie Preiļu novada uzņēmējiem. Pērn tika apmeklēti 8 uzņēmumi – SIA “Preiļu celtnieks”, a/s “Preiļu siers”, SIA “Salang P”, keramikas mājā “Jašas podi”, z/s “Kalni”, “Moto & Metal NESTER CUSTOM” mākslas galerijā, SIA “Himalayan International”, SIA “VS TEKS”, uzzinot šo uzņēmēju pieredzi un iepazīstoties ar uzņēmuma darbību.

Par neatņemamu Preiļu tradīciju kļuvuši 5 tematisko mājražotāju amatnieku tirgi – Pavasara tirgus, Zāļu dienas tirgus, Tirgus iela pilsētas svētkos, Miķeļdienas tirgus un Ziemassvētku tirgus, kas kļūst arvien bagātāki ar piedāvāto ražojumu klāstu un pulcina mājražotājus un amatniekus u.c. pakalpojumu sniedzējus teju no visas valsts.

Kopš 2015. gada Preiļu novada uzņēmējiem ir iespējams piedalīties LTRK rīkotajās Latgales reģiona uzņēmēju dienās. 2018. gadā pasākumā piedalījās SIA “VV jumti”, z/s “Kalni”, “Moto & Metal NESTER CUSTOM” mākslas galerija, kokapstrādes meistars Jānis Ziemelis, mākslinieks, gleznošanas pakalpojumu sniedzējs Jānis Plivda, SPA Laba Sajūta īpašniece Kristīne Stašulāne, kā arī Preiļu novada TIC. “Moto & Metal NESTER CUSTOM” mākslas galerija izstādē saņēma balvu “EKSTRAVAGANTĀKAIS UZŅĒMUMS”.

Ineta Liepniece,
Preiļu novada Uzņēmējdarbības konsultante

Pēdējās izmaiņas: 03.06.2019.