Pašvaldība turpina finansiāli atbalstīt jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanu

03.06.2019.

Kārtējā domes sēdē domnieki piešķīra pašvaldības līdzfinansējumus 400 eiro apjomā divu dzīvojamo māju Preiļu pilsētā ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai.

Lēmums tika pieņemts saskaņā ar 2017. gada 7. jūlijā pieņemtajiem Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku) ierosinājuma” un dzīvojamo māju īpašnieku iesniegumiem.

Šī gada pašvaldības budžetā šai aktivitātei ir atvēlēti 15000 eiro. Šogad iespēju saņemt pašvaldības atbalstu paspējušas izmantot trīs mājsaimniecības.

Atgādinām iedzīvotājiem, ka domes saistošie noteikumi paredz no jauna veidojamiem pieslēgumiem pašvaldības līdzfinansējumu 20 eiro apmērā par vienu garuma metru katra pieslēguma izbūvei gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas tīklam, bet kopumā ne vairāk kā 400 eiro uz vienu mājsaimniecību.

Apkopotā statistika liecina, ka ik gadu pieaug novada iedzīvotāju atsaucība pieteikto objektu skaita ziņā. Pateicoties saistošajiem noteikumiem, tiek atvieglota un uzlabota centralizētā ūdensvada un kanalizācijas pakalpojuma pieejamība pašvaldības iedzīvotājiem, kā arī samazināts vides piesārņojums.

Saistošie noteikumi pieejami pašvaldības mājaslapā www.preili.lv.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 03.06.2019.