Preiļu novada pašvaldības Atzinības rakstu saņems prāvests Onufrijs Pujats

03.06.2019.

30. maija Preiļu novada domes sēdē deputāti nolēma ar pašvaldības Atzinības rakstu apbalvot Jasmuižas Romas katoļu draudzes prāvestu Onufriju Pujatu.

Prāvests Onufrijs Pujats dzimis 1933. gada 28. aprīlī. Savas priesterības gaitas iesācis 1959. gadā, un jau 60 gadus veic priesterības darbu katoļu draudzēs. Pirmā Mise noturēta dzimtajā pusē – Nautrēnu Romas katoļu baznīcā. Sākotnēji Onufrijs Pujats kalpojis Varakļānu, Viļānu, Preiļu un Andrupenes draudzēs.

Pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados Onufrijs Pujats sāka vadīt Vārkavas draudzi, kur turpināja arī Andrupenē iesākto darbu pie garīga satura literatūras iespiešanas. Tajā laikā 5000 eksemplāru reliģisku grāmatu saņēma Vārkavas un apkārtējo draudžu ļaudis, kuri padomju iekārtas gados bija izslāpuši pēc garīgas literatūras.

Kalpojot Vārkavas draudzē, prāvests Onufrijs Pujats apmēram 25 gadus apkalpoja arī Znotiņu draudzi un jau 30 gadus vada Jasmuižas draudzi.

Paralēli laicīgajām rūpēm par Jasmuižas katoļu draudzes dievnamu, prāvests regulāri, neskatoties uz laika apstākļiem, ierodas Jasmuižas baznīcā un notur dievkalpojumus. Savlaicīgi un iedzīvotājiem vēlamā laikā tiek sniegti visi baznīcā pieejamie pakalpojumi. Neskatoties uz lielo darba slodzi un aizņemtību, prāvesta atbalsts un padoms ir pieejams ikvienam cilvēkam jebkurā diennakts laikā.

Jasmuižas Romas katoļu draudzes prāvests Onufrijs Pujats ir cilvēku iemīļots priesteris. Pie prāvesta cilvēki griežas prieka un sāpju brīžos, arvien saņemot padomu, mierinājumu un spēcinošus vārdus turpmākai dzīvei.

Onufriju Pujatu par ilggadēju, nesavtīgu darbu garīgo vērtību popularizēšanā un sadarbību ar Preiļu novada pašvaldību apbalvojumam ieteica Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda. Atzinības raksts tiks pasniegts Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas svinīgajā pasākumā Preiļos 2019. gada 18. novembrī.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 03.06.2019.