Aktivitātes sociālās rehabilitācijas ietvaros pansionāta “Preiļi” iemītniekiem

31.05.2019.

Šo dzīvi dzīvojot, man vienmēr šķitis,
Ka savāds spēks ir Tavai mīlestībai, māt.
Vienalga – laimīgs es vai izmisumā kritis,
Kā sargeņģelis Tu man vienmēr esi klāt.
Un bieži aizmirsdama sevi,
Tu visu spēji atdot mums,
Kas tādu spēku, māt, Tev devis,
Mums paliks mūžīgs jautājums!

Ar šiem siltajiem vārdiem mums katram iezīmējas maija mēnesis – sirsnīgie vārdi, veltījums ikvienai māmiņai.

Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionātā “Preiļi” katru dienu tiek plānotas dažādas aktivitātes, vai tās ir pastaigas svaigā gaisā, radošās darbnīcas, vai arī tematiskās nodarbības.

3. maijā Pansionāta “Preiļi” klienti tikās kopīgā pēcpusdienā, kur notika tematiskais pasākums par godu Latvijas Republikas neatkarības pasludināšanas dienai, kad atmiņās tika pārcilāti tā laika vēsturiskie notikumi. Arī cilvēkam, kļūstot vecākam, šie valstiskie svētki dod gandarījumu par savu valsti, cilvēkiem. Vēsture mūs saista un stiprina garā.

Savukārt, 8. maijā pie mums viesojās ciemiņi no Francijas organizācijas “Yahad – In Unum”, kuri veic vēsturiskus pētījumus par Otrā pasaules kara notikumiem, aptaujājot tā laika aculieciniekus. Viņi cer iegūt jaunus pierādījumus un faktus, kas saistīti ar noziegumiem, kas paveikti Centrālajā un Austrumeiropā Otrā pasaules kara laikā. Organizācija aptaujā cilvēkus, kuri tajā laikā tur atradās, un kuri var sniegt tiešas aculiecinieku liecības par to, kādi notikumi kur un kādā veidā tie ir norisinājušies.

Preiļu novada Labklājības pansionāta seniori 9. maijā piedalījās Eiropas dienas pasākumā, kuru rīkoja Preiļu galvenā bibliotēka, kur pansionāta iemītnieki kopā ar sociālajiem darbiniekiem bija vienlaicīgi vairākās darbnīcās – keramikas (vadīja S.Logina) – veidoja mozaīkas, tina dzijas, ņēma dalību konkursā “Eiropas pēdas Preiļos”, kā arī piedalījās loterijā, kur saņēma  pārsteiguma balvas. Sirsnīgu paldies sakām Preiļu galvenās bibliotēkas kolektīvam par iespēju dalīties šajā kopīgajā pasākumā.

Mēs varam būt tik stipri, cik stipras ir mūsu saknes – un tās ir mūsu domas un atmiņas par savu ģimeni, it sevišķi māmiņu, kura ir un būs pavarda turētāja katrā ģimenē, kura ir mīlestības un sirds siltuma nesēja bērniem, mazbērniem un mazmazbērniem.

Latvijā svētdien, 13. maijā, atzīmējām Mātes dienu. Pirmskara Latvijā šo dienu atzīmēja kā Ģimenes un Mātes dienu. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas pirmo reizi Mātes dienu oficiāli svinēja 1992.gadā. Mātes diena Latvijā jau ir kļuvusi par ikgadēju un neatņemamu svētku dienu. Tradīcija Eiropā ieceļojusi no ASV, tur tā iesākās pagājušā gadsimta sākumā.

Arī Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionātā “Preiļi” tika nosvinēta šī diena 15. maijā. Jāsaka, ka ikviena māmiņa ir pelnījusi, lai viņu atcerētos un iepriecinātu. Ne vienmēr bērni var atbraukt un iepriecināt savas māmiņas šajos jaukajos pavasara svētkos, jo ir ļoti dažādas situācijas, ir bērni, kuri dzīvo un strādā attālos Latvijas novados, arī ārzemēs. Tika godinātas arī māmiņas, kuras nu jau ir aizsaulē aizgājušās, par viņu rūpēm, lai nākamā paaudze izaugtu par krietniem, jaukiem cilvēkiem.

Par jauku svētku koncertu, ziediem un našķiem bija parūpējušies kaimiņi no Riebiņu pagasta Rušonas pamatskolas. Skolēni bija ieradušies kopā ar saviem pedagogiem – Janīnu Šelegoviču, Intu Dumbrovsku, Līgu Sunepu, kā arī skaistās balss īpašnieci un mūzikas pedagogu Airu Griboniku-Upenieci. Kārtējo reizi visiem senioriem, tai skaitā sirmajām māmuļām, tika novēlēta laba veselība, saticība vienam pret otru un daudzi skaisti gadi vēl.

Ikviena māmiņa tiek sumināta ar pateicības un dziļas cieņas vārdiem par savām rūpēm, siltumu un gudrību, par to milzīgo darbu, kurš ir ieguldīts ikvienā no mums.

Maija mēnesi noslēdzot, 28.maijā pansionātā bija lielāks pasākums – Teātra diena, kurā ieradās ciemiņi no Preiļu 2.vidusskolas 8. klases audzēkņi kopā ar pedagogiem R.Lazdu, N.Kondratjevu, kuri bija sarūpējuši divas ludziņas – vienu krievu valodā “Колобок на новый лад” un latviešu valodā Guntas Misānes ludziņu “Tīnas dzimšanas diena”. Abos uzvedumos bija iekļauta dziļa doma gan par mūsu ikdienas dzīvi, par ēšanas pieradumiem, paražām, gan arī par Bērnu-vecāku, bērnu-draugu attiecībām un savstarpējo cieņu, mīlestību un atbalstu. Skatoties izrādes, pārliecinājāmies, ka bērni paši tiešām izprot gan humoru, gan dzīves patiesumu.

Ļoti patīkami ir pansionāta viesu, ciemiņu dažādība sniedzot savus priekšnesumus, lai darītu interesantāku mūsu iemītnieku ikdienu.  Sirsnīgi pateicamies par jaukajām izrādēm!

J.Sparāne,
sociālā darbiniece 

Pēdējās izmaiņas: 04.06.2019.