89 skolēniem nodrošināts darbs vasaras brīvlaikā

30.05.2019.

Jau vairākus gadus Preiļu pašvaldība novada skolēniem piedāvā iespēju vasaras brīvlaika daļu izmantot lietderīgā darbā savā pilsētā vai lauku ciematos.

Pašvaldība aicināja skolēnus vecumā no 15 līdz 17 gadiem, kuri mācās Preiļu novada pašvaldības dibinātajās vispārizglītojošās mācību iestādēs un kuru dzīvesvieta deklarēta Preiļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, pieteikties pasākumam ar mērķi apgūt nepieciešamās darba iemaņas un iegūt darba pieredzi.

Kopumā tika saņemti 100 pieteikumi, tos visus izvērtēja pašvaldības izveidota darba grupa sešu locekļu sastāvā. Pamatojoties uz Preiļu novada domes „Noteikumiem par kārtību, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Preiļu novadā” un izvērtējot iesniegumus, tapis zināms, ka iespēja piedalīties nodarbinātības pasākumos ir nodrošināta 89 skolēniem, kuri atbilda noteiktajiem kritērijiem. Darbam vasarā Preiļu pilsētā iesaistīsies 69 skolēni, Preiļu pagastā – 2, Pelēču pagastā – 7 un Saunas pagastā – 11.

Skolēnu iesaistīšanu nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā nodrošina sekojošas pašvaldības iestādes – Preiļu 1. pamatskola, Preiļu 2. vidusskola, Mūzikas un mākslas skola, Bērnu un jauniešu sporta skola, Preiļu Galvenā bibliotēka, PII “Pasaciņa”, Tūrisma informācijas centrs, Vēstures un lietišķās mākslas muzejs, Labklājības pārvalde, Pansionāts “Preiļi”, Preiļu novada dome, Kultūras centrs, Preiļu pagasta pārvalde, Saunas pagasta pārvalde un Pelēču pagasta pārvalde.

Nodarbinātības pasākumos iesaistītie skolēni katrs strādās desmit darba dienas ne vairāk kā četras stundas dienā, saņemot atlīdzību par paveikto darbu, kura noteikta atbilstoši Darba likumā noteiktajām prasībām.

Organizējot skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, pašvaldība piedāvā skolēniem gūt pirmo darba pieredzi, sniegt izpratni par profesijām un nepieciešamo zināšanu līmeni tajās, darba saturu, pienākumiem, perspektīvu. Jauniešiem tiek dota iespēja lietderīgi pavadīt vasaras brīvdienas un papildināt savus finanšu līdzekļus. Daži skolēni projektā piedalās pirmo reizi, bet daži strādā vasarā jau ne pirmo gadu. Kā atzīst paši pasākuma dalībnieki, tā ir gan laba iespēja lietderīgi pavadīt vasaras brīvlaiku, gan arī labāk izprast iestāžu darbu un gūt pieredzi, kas varētu noderēt nākotnē.

Nodarbinātības pasākumi novadā norisināsies no 3. jūnija līdz 30. augustam.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 30.05.2019.