Novados īstenos Mazo grantu projektus

28.05.2019.

Šogad ar Preiļu, Aglonas, Līvānu un Vārkavas novada domes finansiālu atbalstu tiks īstenoti 22 projekti. Pavisam projektu konkursā tika iesniegti 30 projektu pieteikumi. Lielāks konkurss par pašvaldību atbalstu bija Preiļu un Līvānu novadā. Preiļu novadā grants tika piešķirts 8 projektiem, Aglonas novadā par pašvaldību piešķirto finansējumu īstenos 5 projektus, Līvānu novadā iedzīvotāji īstenos 6 projektus, bet Vārkavas novadā atbalstu guva 3 projekti.

Viena projekta īstenošanas grants ir 550 EUR. Projekta īstenotāji – nevalstiskās organizācijas un iedzīvotāju iniciatīvas grupas ideju īstenošanā ieguldīs arī savus līdzekļus un brīvprātīgo darbu. Projekta īstenošana jābeidz līdz 31. oktobrim.

Projekta idejas aptver plašu darbību spektru – sākot no apkārtnes sakopšanas, vēsturiski nozīmīgu ēku remonta darbiem līdz sedzeņu aušanai un radošajām darbnīcām.

Atbalstītie projekti:

Preiļu novadā:

 • Pelēču pagasta jauniešu IG “Futbola laukuma labiekārtošana”
 • “Džudo klubs “Jaunība- LV”” Biedrība “Džudo klubs “Jaunība- LV” vizuālā tēla radīšana un pielietošana kluba sportistu apģērbā
 • Paunieši “Pauniņu kapsētas kapličas atjaunošana”
 • Biedrība “Sabiedriskais centrs “Smelteriešu cimdiņš”” “Dzīdojūt man, mameņa, uzsedz boltu vyllaineiti”
 • Vija Kivleniece “Kā strauti aiztek cilvēku dzīves…”
 • IG “Preilieši” “Lai dejas māksla sniegtu prieku”
 • Latgales novada sporta padome “Ghetto Football pasākums Preiļu parka saliņā”
 • Preiļu novada Jauniešu dome “Mācies, pilnveidojies, sasniedz”.

Aglonas novadā:

 • Biedrība “Spēkavots” “Pašmāju baskāju taka”
 • Biedrība “Mēs-Grāveriem” “Dekoratīvās dobes ierīkošana un Grāveru ciemata centrālās ielas labiekārtošana”
 • IG “Velomīļi” “Ar veļiku pa Aglyunu 2019”
 • Biedrība “Gūda saimineiču biedrība” “Maizes stāsts”
 • Aglonas novad biedrība “Neaizmirstules””Aktīvi un radoši Aglonā”.

Vārkavas novadā:

 • IG “Mēs-Vārkavai!” “Teritorijas labiekārtošana Vārkavas pagasta Borbuļu kapos”
 • IG “Skolas 6” “Kopīgiem spēkiem sakārtosim vidi sev apkārt”
 • Biedrība “Vārkvavas novada pensionāri” “…ar maz var daudz…”

Līvānu novadā:

 • IG “Rose River” “Lai rozes zied!”
 • IG “Daidala” “Visi, kam ir strauja sirds, nemitīgi dejā lec.”
 • B-ba “Līvānu novada vieglatlētikas klubs” “Latvijas valsts proklamēšanas dienai veltīta skrējiena organizēšana 18. novembrī”
 • Jersikas pagasta iedzīvotāju IG “Krucifiksa apkārtnes sakopšana Jersikā”
 • B-ba “Baltā māja” “Labo lietu darbnīca”
 • IG Varavīksne “Košākai dziesmai košākas sirdis”

Līvānu novada finansējums vēl ir pieejams Līvānu novada organizācijām un iedzīvotāju grupām. Projektu pieteikumus var iesniegt līdz 6. jūnijam. Nolikumu un pieteikuma veidlapu var atrast VLPF mājas lapā www.vlpf.lv

Mazo grantu projektu finansējumu administrē Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”, projektus finansē Preiļu, Aglonas, Vārkavas un Līvānu novada domes.

Avots: Viduslatgales Pārnovadu fonds https://www.vlpf.lv/

Pēdējās izmaiņas: 28.05.2019.