Preiļos notiks VARAM konsultācijas ar pašvaldību deputātiem par novadu reformām

22.05.2019.

Saeima šā gada 21. marta sēdē, ņemot vērā nepieciešamību turpināt administratīvi teritoriālo reformu, pieņēma vienbalsīgu lēmumu turpināt 1998. gadā iesākto teritoriālo reformu un līdz 2021. gadam izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām, kas spēj nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā un sniedz iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām.

Ministru kabinets 2019. gada 14. maija sēdē atbalstīja tālākai virzībai informatīvo ziņojumu “Par sabiedriskajai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli”, ar kuru sabiedriskajai apspriešanai nodots jauns administratīvi teritoriālā iedalījuma modelis, kurš atrodams Ministru kabineta tīmekļa vietnē: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40472896&mode=mk&date=2019-05-14.

Atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 14. maija sēdē dotajam uzdevumam informatīvā ziņojuma “Par sabiedriskajai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli” ietvaros, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – Ministrija) uzdots organizēt un nodrošināt konsultācijas ar pašvaldībām un sabiedrību par informatīvajā ziņojumā noteikto administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli.

Ievērojot minēto, lai varētu pilnvērtīgi īstenot iepriekšminētos lēmumus un saskaņā ar Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pantu, kurā noteikts, ka “Vietējās varas teritoriju robežu izmaiņas nav atļauts izdarīt bez iepriekšējas konsultēšanās ar attiecīgo vietējo varu, pēc iespējas ar referenduma palīdzību, kur tas ir likumīgi atļauts.”, Ministrija aicina Preiļu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novada domes deputātus uz konsultācijām par Preiļu novada apvienoto administratīvo teritoriju, kura ietverta informatīvajā ziņojumā “Par sabiedriskajai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli”.

Konsultācijas notiks 2019. gada 27. maijā plkst. 15.00 Preiļu novada kultūras centrā Raiņa bulvārī 28, Preiļos.

Darba kārtībā paredzēts vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces ziņojums par administratīvi teritoriālā iedalījuma piedāvājumu, eksperta ziņojums par administratīvi teritoriālās reformas sociālekonomiskajiem aspektiem un diskusija ar Preiļu novadā apvienojamo administratīvo teritoriju deputātiem, lai uzklausītu viedokļus, komentārus un atbildētu uz deputātu jautājumiem.

Preiļu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novada domes deputāti ir aicināti piedalīties konsultācijās, paust savu viedokli un sniegt savu ieguldījumu administratīvi teritoriālā dalījuma pilnveidē, lai kopīgā darbā iegūtu vislabāko rezultātu Latvijai.

Pēc konsultācijām ar pašvaldību deputātiem sāksies sabiedrības informēšanas pasākumi pašvaldību iedzīvotājiem. Informācija par tikšanos laiku un vietu būs ievietota ministrijas mājaslapā, izplatīta sociālajos tīklos, sniegta vietējiem plašsaziņas līdzekļiem un pieejama pašvaldībās.

Pēdējās izmaiņas: 22.05.2019.