Preilieši aktīvi iesaistījušies Lielajā Talkā

03.05.2019.

27. aprīlī, dienā, kad visā Latvijā jau vienpadsmito reizi noritēja tradicionālā Lielā Talka, arī Preiļu novada iedzīvotāji iesaistījās kopīgā talkošanā, sakopjot un labiekārtojot dažādas novada sabiedriskas teritorijas. Mūsu novadā Lielā Talka aizsākās jau pirms oficiālās talkas norises datuma. Iepriekš talkoja vairākas pašvaldības iestādes un novada izglītības iestāžu darbinieki, audzēkņi un viņu vecāki, kā arī uzņēmumu un organizāciju kolektīvi sakopa sev piegulošās teritorijas un tuvējo apkārtni.

Preiļu novada domes Tehniskās daļas vecākais kontrolieris Kristaps Určs pavēstīja, ka iedzīvotāju aktivitāte un atsaucība kopumā bijusi liela – talkā piedalījušies vairāk kā 520 talcinieki, kuri kopīgiem spēkiem ir savākuši 6,2 tonnas atkritumu. Pilsētā lielākā rosība norisinājās parka teritorijā, kur tika grābtas lapas, griezti pašizsējas saaugušie krūmi, sausie un bīstamie koki vairāk kā 5m3, tāpat arī tika tīrīti un mazgāti vairāki parka tiltiņi un Ievas un Ādama saliņas konstrukcijas. Novada pagastos talcinieki kopa teritorijas, labiekārtoja kapsētas un vāca atkritumus, lai novads kļūtu sakoptāks, skaistāks un tīrāks.

Pašvaldība izsaka pateicību ikvienam talciniekam par labi padarītu darbu, SIA “Preiļu saimnieks” par atsaucību un tehnisko nodrošinājumu, kā arī Preiļu novada Lielās Talkas galvenajai koordinatorei Zinaīdai Adamovičai par veiksmīgu talkas norisi novadā.

Paldies visiem, kur nežēloja laiku, enerģiju, resursus un iesaistījās! Paldies ikvienam, kurš arī ikdienā rūpējas par tīru vidi sev apkārt!

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 20.05.2019.