Pelēču pamatskolas pieredze Horvātijā

20.05.2019.

Erasmus+ projekta “ Healthier Breakfasts, Wiser Minds” (Veselīgas brokastis, gudrāki prāti) ietvaros jau gadu Pelēču pamatskolas skolēni aktīvi darbojas gan skolā, gan arī ārpus tās. Skolēni apgūst veselīga uztura pamatprincipus, gatavo uzturvielām bagātus ēdienus, kā arī popularizē iegūtās zināšanas gan savā skolā, gan arī ārpus tās. Skolēniem regulāri izmanto iespēju paplašināt savus zināšanu apvāršņus, izkāpjot no ierastās komforta zonas un pārbaudot savas spējas dažāda veida aktivitātēs.

Skola īsteno projektu sadarbībā ar 4 dažādu Eiropas valstu partneriem – Spāniju, Horvātiju, Poliju un Portugāli. Šajā mācību gadā skolēni ar entuziasmu piedalījās mācību braucienā uz Poliju, savukārt no 13.līdz 17.maijam 6 skolēniem (Ilvai, Dagnijai, Valentīnai, Jānim, Markusam un Amandai), kā arī 2 skolotājiem (Jolantai Macenko un Marijai Zīmelei) tika dota iespēja pārbaudīt savas prasmes un spējas mācību brauciena laikā uz Horvātiju, kur tika noslēgts pirmais projekta gads, izanalizējot paveikto, kā arī sastādot plānus un izvirzot jaunus mērķus nākamajiem braucieniem uz Portugāli, Spāniju un Latviju.

Uzņemošā skola ar nosaukumu Kozala Škola Rijekas pilsētā bija pārdomāti noorganizējusi dažāda rakstura aktivitātes 5 dienu garumā, ļaujot 5 projekta dalībvalstu bērniem (kopumā 45  skolēniem) kļūt par žurnālistiem un izveidot pirmo žurnālu par projektā pieredzēto. Žurnālā tika aprakstīta gūtā pieredze Polijas braucienā, atainojot organizētās darbnīcas, kā arī kultūras aktivitātes. Tāpat arī žurnālā iekļāva aprakstu par skolēnu veiktajiem mājasdarbiem, t.i.,  pirmajām un otrajām veselīgajām brokastīm, kas paredzēja visu 5 projekta dalībvalstu vienlaicīgu iesaistīšanos vienādu ēdienu pagatavošanu un rezultātu salīdzināšanu.  Ir jāpiemin, ka žurnālā tika iekļauta arī nedēļas laikā gūtā pieredze Horvātijā. Ir paredzēts, ka žurnāls tiks izdrukāts vairākos eksemplāros, lai to varētu lasīt katras projekta dalībvalsts skolu bērni, viņu vecāki, kā arī vietējā sabiedrība.

Mācību brauciena dalībniekiem tika dota iespēja apmeklēt gan vietējo redakciju, gan trešo slavenāko radio staciju Horvātijā. Tikām iepazīstināti ar avīzes veidošanas procesu sākot no žurnālista intervijas līdz avīzes  nonākšanai mūsu pastkastītē. Savukārt radio stacijā uzzinājām, kā tiek sagatavoti ziņu izlaidumi, pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas atskaņojamās ētera dziesmas, kā arī guvām vispārīgu priekšstatu par radio darbinieku ikdienu.

Pēc labi padarīta darba, skolēniem bija iespēja iepazīt kultūrvēsturiskas vietas un objektus gan Rijekā, gan ārpus tās. Uzņemošā skola bija parūpējusies arī par pilsētas mērijas apciemojumu, pēc kura devāmies jaukā izbraucienā ar kuģi pa pārsteidzoši skaistām vietām uz salu Kvarner līča reģionā, Riviera Opatija pilsētas iepazīšanu, kā arī skaistāko piļu apskati. Ļoti viesmīlīgas un draudzīgas bija arī uzņemošās ģimenes, kuras labprāt bērniem deva iespēju iepazīt Horvātijas kultūru vēl tuvāk, ne tikai daloties ar savām tradīcijām, ieražām un vērtībām, bet arī organizējot aktīvus un piepildītus vakaru katru dienu visas nedēļas garumā.

Kopumā ņemot, skolēni ir ieguvuši ļoti daudz – jaunus iespaidus, savu komunikācijas un  valodu  prasmju pārbaudīšanu, labus draugus, paziņas no citām valstīm, plašāku redzesloku, izpratni par to, kas notiek aiz mūsu valsts robežām, gūzmu pozitīvu iespaidu, spilgtas emocijas un vēlēšanos  turpināt darboties projektā, kā arī būt atvērtiem pasaulei.

Projekta aktivitātēm var sekot mājaslapā www.erasmuslatvia.weebly.com

Projekts tapis ar ES Erasmus+ programmas atbalstu.­

Jolanta Macenko

 

 

Pēdējās izmaiņas: 20.05.2019.