Godināti Preiļu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti un pedagogi

20.05.2019.

16. maijā Preiļu Kultūras namā norisinājās Preiļu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu un viņu pedagogu apbalvošanas svinīgais pasākums, kura laikā tika godināti un prēmēti mūsu novada 83 talantīgākie un mērķtiecīgākie audzēkņi un 42 viņu pedagogi par gūtajiem augstajiem sasniegumiem šajā mācību gadā.

Svinīgo sarīkojumu ar uzrunām atklāja Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda un Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis. Pasākumu kuplināja Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas folkloras kopas “Rūtoj”, Preiļu 1. pamatskolas deju kopas “Dancari”, Preiļu 2. vidusskolas deju kopas “Asorti”, Salas pamatskolas folkloras kopas “Dzeipureņš” un Pelēču pamatskolas solistes Anastasijas Utinānes sagatavotie priekšnesumi.

Preiļu novada Izglītības pārvaldes vispārizglītojošo skolu un metodiskā darba speciāliste Skaidrīte Ūzuliņa pavēstīja: “Šajā mācību gadā uzdrīkstējās pieņemt izaicinājumu startēt kopumā 23 starpnovadu valsts mācību priekšmetu olimpiādēs 426 novada audzēkņi. Pedagogu atbalstītie un sagatavotie Preiļu novada audzēkņi valsts mācību priekšmetu olimpiāžu starpnovadu (starp Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu novadu izglītības iestāžu audzēkņiem) posmā ir guvuši izcilus panākumus – 61 pirmo vietu, 69 otrās vietas, 77 trešās vietas un 45 atzinības.”

Uzrādot izcilus rezultātus valsts mācību priekšmetu olimpiāžu starpnovadu posmā, vislabākie no vislabākajiem Latvijas skolēniem saņēma uzaicinājumus startēt mācību priekšmetu olimpiāžu valsts posmā jeb 3. kārtā. No Preiļu novada uzaicinājumu piedalīties mācību priekšmetu olimpiāžu valsts posmā saņēmuši un piedalījušies sekojoši novada izglītības iestāžu audzēkņi: latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programma) olimpiādē Preiļu 2. vidusskolas audzēknis Dāniels Kitovs (skolotāja Rita Lazda), latviešu valodas olimpiādē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēknis Sandis Mauriņš (skolotāja Silvija Kivko), ekonomikas olimpiādē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēknis Arvils Prikulis (skolotāja Zenta Juranča), matemātikas olimpiādē Salas pamatskolas audzēkne Sabīne Vaivode (skolotāja Valentīna Madalāne), matemātikas olimpiādē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkne Ieva Poplavska (skolotāja Katrīna Madžule), matemātikas olimpiādē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkne Darina Luriņa (skolotāja Ineta Ivanova), ķīmijas olimpiādē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkne Jadviga Mežniece (skolotāja Valentīna Pastare), ķīmijas olimpiādē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkne Anastasija Dementjeva (skolotāja Valentīna Pastare), ķīmijas olimpiādē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēknis Sandis Mauriņš (skolotāja Valentīna Pastare), mūzikas olimpiādē 1. un 2. vietu reģionā attiecīgi ieguva Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēknes Anastasija Dementjeva un  Evita Saleniece, jaunietes sagatavoja skolotāja Ilze Rožinska.

Pierādot, ka preilieši sevi var ieskaitīt Latvijas talantīgāko, neatlaidīgāko, mērķtiecīgāko skolēnu pulkam, tika izcīnītas vairākas godalgotās vietas valsts līmenī: 3. vietu ķīmijas olimpiādes valsts posmā izcīnīja Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēknis Matīss Sondars (skolotāja Valentīna Pastare), atzinību vēstures olimpiādes valsts posmā ieguva Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkne Anete Haritonova (skolotāja Ināra Krusta), atzinību ģeogrāfijas olimpiādes valsts posmā ieguva Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēknis Egons Rebainis (skolotāja Vija Caune), atzinību mūzikas olimpiādes valsts posmā ieguva Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkne Nadīna Stella Ivdre (skolotāja Ilze Rožinska).

Zinātniski pētniecisko darbu lasījumos 2. pakāpes diplomus Latgales reģionā un uzaicinājumus piedalīties valsts posmā saņēma Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēknes Ilze Borbale (skolotāja Iluta Kotāne) un Anastasija Dementjeva (skolotāja Ilze Čamane), 3. pakāpes diplomus saņēma Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkne Darina Luriņa (skolotāja Mārīte Lisova) un Preiļu 2. vidusskolas audzēkne Ksenija Zabalujeva (skolotāja Anda Mihailova).

Preiļu novada pašvaldība lepojas ar audzēkņu uzrādītajiem sasniegumiem un izsaka pateicību skolēnu vecākiem un skolotājiem par atbalstu un motivēšanu jauniešus iegūt kvalitatīvas zināšanas un attīstīt savas spējas!

Novēlam turpināt tiekties pēc zināšanām, ļauties iedvesmai un būt centīgiem!

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 27.05.2019.