Preiļu parkā noritējusi otrā restaurācijas apmācības meistarklase

16.05.2019.

Tuvojas noslēgumam Preiļu muižas apbūves galveno vārtu stabu no Daugavpils ielas puses restaurācijas darbi. Lielākā daļa paredzēto darbu tika paveikti aizvadītajā gadā, šobrīd norit noslēdzošie darbi pie vārtu stabu apmetuma atjaunošanas, gruntēšanas un krāsošanas ar kaļķa krāsu, ko, iestājoties neatbilstošiem klimatiskajiem apstākļiem, nebija iespējams pabeigt pērnajā rudenī.

15. maijā parkā tika aizvadīta otrā restaurācijas apmācības meistarklase, kurā piedalījās Preiļu novada domes pārstāvji, kā arī Preiļu 1. pamatskolas un Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Preiļu struktūrvienības audzēkņi ar pedagogiem. Meistarklase tika noorganizēta saistībā ar Preiļu pils rekonstrukcijas darbu veikšanu projekta “Rīteiropas vērtības” (SAM 5.5.1., projekta Nr.5.5.1.0/17/I/007) plānotajās aktivitātēs

Meistarklases ievaddaļā Preiļu muižas kompleksa un parka pārvaldniece Sanda Čingule-Vinogradova klātesošajiem pastāstīja, ka parka un visa Preiļu muižas apbūves centra komplekss vēsturiski sākas ar galvenajiem vārtiem, kas veda uz muižas parādes pagalmu. “Muižas galvenie vārti, kuru restaurācija šobrīd notiek, parādās jau 1784. gada dokumentos, tie ir vecāki par pēdējo celto grāfu Borhu pili, kuras rekonstrukcija notiek paralēli vārtu stabu atjaunošanai. Vārti ir uzskatāmi par vecākiem, nekā pārējās parka būves, kuras līdz mūsdienām vēl saglabājušās. Tie celti klasicisma tradīcijā. Tā kā parka pagalma parādes vārti ir celti krietni agrāk, nekā smailloka sarkano ķieģeļu vārti Raiņa bulvārī un Pils ielas pusē, tad vizuāli tie būtiski atšķiras”, vēstī S.Čingule-Vinogradova.

Vārtu vērtnes līdz mūsdienām nav saglabājušās. Pirms atjaunošanas uzsākšanas, puslīdz bija saglabājušies trīs vārtu stabi, ceturtais mazākais vārtu stabs bija sagruvis. Pateicoties šai restaurācijas aktivitātei, vārtu stabi tiek atjaunoti un to vēsturiskā vērtība saglabāta. “Vārtu pirmatnējo profilējumu grūti konstatēt, jo saglabājušās vietas ir stipri fragmentāras. Bez tam, vārti ir iepriekš tikuši kapitāli remontēti, jo to pirmatnējais profilējums, uzliekot jaunu apmetuma kārtu, ir ļoti novienkāršots. Saglabājies vien neliels fragments no mūra žoga, kas sajūgts ar esošo mazāko vārtu stabu, to restaurācijas gaitā būvnieks ir atstājis kā vēsturisko liecību par žoga esamību apkārt parka vēsturiskajai teritorijai”, stāsta S.Čingule-Vinogradova.

Meistarklases ietvaros būvdarbu veicējs SIA “Preiļu celtnieks” komercdirektors Egīls Stikāns dalījās restaurācijas darbu pamatnostādnēs un uzņēmuma pieredzē, atjaunojot Preiļu pili un parka vārtus. Būvuzņēmuma meistari pastāstīja par senču recepti apmetuma sastāva sagatavošanai, kā arī demonstrēja to uzklāšanu. E.Stikāns skaidroja, ka, uzsākot pils fasādes atjaunošanu, vēsturiskais saglabājies apmetuma gabals tika vests uz laboratoriju un izpētīts tā sastāvs. Tādējādi tika iegūta senā apmetuma sastāva recepte un noteiktas proporcijas materiālu sajaukšanai. Apmetuma uzklāšanas aktivitātē iesaistījās arī klātesošo skolu brašie puiši, iemēģinot savu roku vārtu stabu restaurācijas darbos.

Preiļu novada domes attīstības daļas projektu vadītāja Sanita Meļko informēja, ka pilnajā tehniskajā būvprojektā vārtiem ir paredzētas arī vārtu vērtnes, tāpēc, turpinot vārtu pilnīgu restaurāciju, pašvaldība ir iesniegusi Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei kultūras pieminekļu glābšanas programmā finansējumu vārtu vērtņu izgatavošanai.

Vārtu stabu restaurācijas darbus paredzēts pabeigt līdz 2019. gada 1. jūnijam.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

 

Pēdējās izmaiņas: 19.03.2020.