Preiļu jauniešiem iespēja piedalīties eseju krājuma veidošanā

16.05.2019.

Projekta “Clicking with Voters” vispārējais mērķis ir stiprināt Eiropas pilsonību un  tā mērķauditorija ir jaunieši. Eiropas demokrātiskajā dzīvē – sabiedriskajās un politiskajās norisēs vajag iesaistīt vairāk jauniešu.

Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2019. gada 25. maijā ir tuvākais nozīmīgais notikums Eiropas Savienībā un ir ļoti svarīgi, lai jaunieši zinātu par tām un būtu motivēti aktīvi piedalīties.

Jaunieši un citi interesenti tiek aicināti piedalīties projekta pasākumos ne tikai kā klausītāji, bet kā aktīvi dalībnieki, veicot zinātniski pētnieciskos darbus, rakstot esejas, pārdomas, skices, ceļojumu piezīmes, u.c., tādā veidā parādot savu pilsonisko potenciālu:

  • savu attieksmi pret dzīvi un notikumiem, interesi par jaunumiem un aktualitātēm, cerības un bažas par Latvijas un Eiropas nākotni;
  • var rakstīt par mūsu Latvijas cilvēkiem – arī par mazāk zināmajiem, par viņu nozīmīgo veikumu, sasniegumiem;
  • par cilvēku neatlaidību un dzimtenes mīlestību;
  • par saviem sasniegumiem mācībās, sportā un nākotnes plāniem;
  • par Latviju 21. gadsimtā un pārmaiņām, kuras esam piedzīvojuši;
  • par Eiropas Savienības atbalstu Latvijai, par projektiem, piem., Erasmus un citiem, kuri ir devuši iespēju apmeklēt ES valstis, gūt jaunu pieredzi, mācīties, utt.;
  • par Latviju, kura ir atvērta un viesmīlīga citu tautu cilvēkiem, kuri tagad Latviju var saukt par savām mājām;
  • par kultūras, vēstures un dabas vērtībām, to apzināšanu un saudzēšanu;
  • par mūsu daudzveidīgajiem kultūras pasākumiem, piemēram, par Dziesmu un deju svētkiem, par jaunrades konkursiem, mūzikas festivāliem  u.c.

RAKSTĪT UN IESŪTĪT RADOŠOS DARBUS IR AICINĀTI GAN SKOLĒNI UN TEHNIKUMA AUDZĒKŅI, GAN STUDENTI, GAN PIEAUGUŠIE.

Apjoms: viena A4 formāta lapa: 150-350 vārdi, burti 12, TNR, intervāls 1,15.

TERMIŅŠ PAGARINĀTS LĪDZ  25.05.19.

Ikviens rūpīgi paveikts radošais darbs – eseja, pārdomas vai domraksts, kā arī zinātniski pētnieciskais darbs tiks uzskatīts par nozīmīgu. Darbus vērtēs UNESCO katedras darbinieki.

Labākie radošie darbi tiks publicēti rakstu krājumā, kuru ir plānots izdot gan latviešu, gan angļu valodā. Tas būs pieejams drukātā un elektroniskā veidā.

Eseju tematika ir dažāda un esejas var rakstīt gan individuāli, gan pāros, gan lielākās grupās. Var būt gan latviešu, gan angļu valodā, kas kam ērtāk. Apjoms – 1 lpp., bet var būt arī nedaudz garākas. Labākās esejas tiks publicētas gan papīra, gan elektroniskajā formātā. Var rakstīt arī skolotāji. Septembrī notiks projekta noslēgums, kur piedalīsies vairāku valstu pārstāvji un aicināsim arī eseju autorus.

Sīkāka informācija par projekta saturu un iespēju piedalīties tā īstenošanā ir pieejama DU UNESCO katedrā.

Informāciju sagatavoja DU docente Līga Antoņeviča
Papildinformācija DU UNESCO katedrā

Pēdējās izmaiņas: 16.05.2019.