Prāvestu Onufriju Pujatu godina skaistajā priesterības jubilejā

15.05.2019.

12. maijā Jasmuižas Romas katoļu draudzes baznīcā 60 priesterības gados sveicām Vārkavas un Jasmuižas draudžu prāvestu Onufriju Pujatu. Pēc svētdienas Svētās Mises priesteri skaistajos svētkos godināja Jasmuižas draudze, Preiļu novada domes vadība un Aizkalnes pagasta pārvaldes pārstāvji.

Pateicībā par ilggadēju un nesavtīgu darbu Jasmuižas draudzē, garīgo vērtību nešanu cilvēkiem prāvesta Onufrija Pujata rokās gūla ziedi, skanēja laba vēlējumi turpmākajam kalpošanas darbam.

Prāvests Onufrijs Pujats dzimis 1933. gada 28. aprīlī astoņu bērnu ģimenē. Savas priesterības gaitas iesācis 1959. gadā, pirmā Mise noturēta dzimtajā pusē – Nautrēnu Romas katoļu baznīcā. Pa vienam gadam Onufrijs Pujats kalpoja Varakļānu, Viļānu un Preiļu draudzēs. Vēlāk kalpošana Dievam turpinājās Andrupenes draudzē.

Pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados Onufrijs Pujats sāka vadīt Vārkavas draudzi, kur turpināja arī Andrupenē iesākto darbu pie garīga satura literatūras iespiešanas. Tajā laikā 5000 eksemplāru reliģisku grāmatu saņēma Vārkavas un apkārtējo draudžu ļaudis, kuri padomju iekārtas gados bija izslāpuši pēc garīgas  literatūras.

Bez Vārkavas draudzes prāvests Onufrijs Pujats  apmēram 25 gadus apkalpoja Znotiņu draudzi un jau 30 gadus vada Jasmuižas draudzi.

Vārkavas un Jasmuižas Romas katoļu draudžu prāvests Onufrijs Pujats ir cilvēku iemīļots priesteris. Pie prāvesta cilvēki griežas prieka un sāpju brīžos, arvien saņemot padomu, mierinājumu un gaismu turpmākai dzīvei.

Novēlam prāvestam Onufrijam Pujatam izturību atbildīgajā cilvēku garīgo vērtību kopšanas laukā. Lai Dieva mīlestība un svētība prāvestu pavada visos iesāktajos un iecerētajos darbos!

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 15.05.2019.