Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma atsākti Rīgas un Brīvības ielu atjaunošanas un rotācijas apļa izbūves būvdarbi

15.05.2019.

2019. gada 29. aprīlī tika atsākti Rīgas un Brīvības ielu atjaunošanas un rotācijas apļa izbūves būvdarbi pēc tehnoloģiskā pārtraukuma projekta Nr. 5.6.2.0/18/I/009 “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” ietvaros. Būvdarbus paredzēts pabeigt 2019. gada augustā.

Līgums ar ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 5.6.2.0/18/I/009 “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” realizāciju tika noslēgts 2018. gada 16. augustā.  Projekts ir sadarbības projekts ar Aglonas un Riebiņu pašvaldībām. Projekta vispārējais mērķis ir Preiļu, Aglonas un Riebiņu novadu teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību attīstības programmām, nodrošinot videi draudzīgu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. Projekta konkrētais mērķis – paaugstināt Viduslatgales novados /Preiļu, Riebiņu, Aglonas/ esošo uzņēmumu sasniedzamību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurētspēju, uzlabot novada pievilcību, revitalizējot degradētās teritorijas novadā, līdz ar to arī veicinot potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanu novadu un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem.

Sanita Meļko,
Attīstības daļas projektu vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 15.05.2019.