Biedrība “Preiļu rajona partnerība” aicina piedalīties informatīvos semināros

10.05.2019.

Biedrība “Preiļu rajona partnerība” aicina visus LEADER projektu ieviesējus, potenciālos projektu iesniedzējus un citus interesentus piedalīties informatīvos semināros Preiļos un Galēnos

 

“TEV IR IDEJA – MĒS PALĪDZĒSIM ĪSTENOT” / Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas/

Mērķa grupa: LEADER projektu īstenotāji un potenciālie projektu iesniedzēji, visi interesenti

Laiks:          15.05.2019, plkst. 11.00
Vieta:          Preiļi, Kooperatīva iela 6, Preiļu novads, Preiļu NVO centra telpas (3.stāvs)

DARBA KĀRTĪBA

10:45                 Dalībnieku reģistrācija.
11:00Finansējuma iespējas projektu īstenošanai.ALTUM konsultante
Inga Taukule
11:30Atbalsta saņemšanas iespējas, nosacījumi un saistības LEADER pieejas īstenošanai.Preiļu rajona partnerības administratīvā vadītāja
Valija Vaivode
12:30Projekta pieteikuma aizpildīšana un iesniegšana, veidlapas un metodiskie norādījumi.Preiļu rajona partnerības finanšu vadītāja
Marija Švābe
13.00

 

Finansējuma iespējas projektu īstenošanai.Preiļu novada būvvaldes vadītājs
Andrejs Anins
13.00Jautājumi, individuālas konsultācijas 

 

“TEV IR IDEJA – MĒS PALĪDZĒSIM ĪSTENOT” / Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas/

Mērķa grupa: LEADER projektu īstenotāji un potenciālie projektu iesniedzēji, visi interesenti

Laiks:          16.05.2019, plkst. 11.00
Vieta:          Galēni, Skolas iela 11c, Riebiņu novads, Roberta Mūka   muzejs.

DARBA KĀRTĪBA

 

10:45

 

Dalībnieku reģistrācija.

11:00Atbalsta saņemšanas iespējas, nosacījumi un saistības LEADER pieejas īstenošanai.Preiļu rajona partnerības administratīvā vadītāja
Valija Vaivode
12:00Projekta pieteikuma aizpildīšana un iesniegšana, veidlapas un metodiskie norādījumi.Preiļu rajona partnerības finanšu vadītāja
Marija Švābe
12.30

 

Finansējuma iespējas projektu īstenošanai.ALTUM konsultante
Inga Taukule
13.00Jautājumi, individuālas konsultācijas.

 

 

 

Pēdējās izmaiņas: 10.05.2019.