Pavasara noskaņas pansionātā “Preiļi’

07.05.2019.

Nāk pavasars smaidīgs ar vizbuļu klēpi,
un bezbēdīgs strazds tam uz pleca sēž,
plaukst pumpurs,kas ilgi no sala bij slēpies
un krāsainos ziedos saplaukstam mēs.

Dienas kļūst aizvien gaišākas, garākas, saulainākas un skanīgākas, par ko parūpējas pavasara vēstneši. Ir uzplaukuši pirmie pavasara ziedi, visa daba ir  pamodusies no ziemas miega un sāk ietērpties salātzaļo bērzu biržu un dzelteno pieneņu mētelī. Ar gaišām domām gribas atcerēties visus svētkus, ko esam iemūžinājuši nu jau pagājušajā mēnesī  Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionātā “Preiļi” (turpmāk – pansionāts). Kā katru gadu arī šogad kopā ar iemītniekiem rotājām telpas un radījām svētku noskaņu. Tika nosvinētas gan katoļu, gan pareizticīgo Lieldienas, kur dalību ņēma abu konfesiju mācītāji. Neizpalikām arī bez ciemiņiem, šogad apsveikt seniorus bija ieradušies kaimiņu novada iedzīvotāji no Vārkavas novada pensionāru biedrības, kuri bija sarūpējuši bagātīgus cienastus ar pīrāgiem, saldumiem un krāsainām olām. Protams, visvairāk iemītniekus aizkustināja vārkaviešu jautrais pasākums ar dziesmām, dejām un jautro skeču. Atbilstoši svētku noskaņai katrai dalībniecei bija skaists zaķenes  tērps ar austiņām un ļipiņām.  Pasākuma izskaņā muzicēja vārkaviešu puiši, ar kuriem tika dziedātas pat jau piemirstas melodijas, kuras uzjundīja dažādas emocijas skatītāju sirdīs.

Katoļi savus svētkus sagaidīja ar kopīgu svinīgo Dievkalpojumu Lieldienās, kuru vadīja Preiļu Romas katoļu draudzes dekāns Jānis Stepiņš ar priesteris Vitālijs Filipenoks un pavadījumā dziedāja draudzes dziedātājas.

Savos gaišajos pavasara svētkos Pansionātā bija ieradies Pareizticīgo mācītājs J.Ivanovs  kopā ar savas draudzes dziedātājām un deva svētību Lieldienās klientiem, kā arī bija sarūpētas krāsotas olas un saldumi saldākai dzīvei.

Šie senie svētki ir īpaši ar tradīcijām – ar olu krāsošanu, ripināšanu un olu kaujām, šūpošanos, ne velti šie svētki ienes pavasari ne tikai dabā, bet ikviena seniora un darbinieka sirdī.

Pirms Lieldienu svētkiem pansionātā ciemojās arī citi kolektīvi. Ar pašu sakrāsotām skaistām lieldienu olām un apsveikumiem katram no pansionāta iemītniekiem bija ieradušies Preiļu 1.pamatskolas 2.klašu skolēni ar skolotājām Initu un Sandru. Viņi apciemoja katru iemītnieku viņa istabiņā, skaitīja lieldienu dzejolīšus un dāvāja pa krāšņai lieldienu olai. Bērni bija ļoti draudzīgi, atraktīvi un savukārt, mūsu seniori to uztvēra kā pateicību no saviem mazbērniem.

Seniorus aizkustina ikviens pasākums, kurš notiek pansionātā, bet īpaši ir koncerti, kad uzstājas mazās “Lāsītes”, tad tiešām senioriem norit pat asarai, viņi ir pārsteigti, kā bērni māk tik skaisti dziedāt. Laikam jau var, pateicoties muzikālajam pedagogam D.Ertei, kura nedaudz pastāstīja par katru solistu un viņa vaļaspriekiem. Šogad mazie dziedātāji uzstājās pa vienam, notika īsts solo koncerts, kur varējām dzirdēt katra solista sirds dziesmiņu.

Cilvēks spēj radoši dzīvot, strādāt un sevi realizēt, ko ir pierādījušas biedrības “Mūsmājas’’ mūžam jaunās meitenes, kuras ar savu atraktivitāti, izdomu un jautrību pansionātā “Preiļi” ciemojas regulāri katru gadu, kur šoreiz stādījās priekšā kā – skaists, košs gailis ar savām vistiņām un pārsteidza iemītniekus ar dažādām jautrībām – minēja mīklas, stāstīja jautrus atgadījumus iz dzīves, lasīja dzejoļus un, protams, nodejoja savas skaistās dejas. Neizpalika arī pārsteiguma dāvaniņas, kuras pašas kolektīva meitenes bija pagatavojušas un pasniedza katram pansionāta iemītniekam.

Šīs tikšanās, sevišķi ar jaunāko paaudzi, savstarpēja sirsnība, cieņa un pateicība arī ir tas stimuls katram vecākās paaudzes cilvēkam priecāties par dzīvi, neskumt un turpināt ticēt labajam mūsu visu dzīvē.

Janīna Sparāne,
pansionāta “Preiļi” sociālā darbiniece 

Pēdējās izmaiņas: 08.05.2019.