Apstiprināti mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa rezultāti

02.05.2019.

Pamatojoties uz Preiļu novada domes izsludināto atklāto projektu konkursu „Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanai” un projektu vērtēšanas sēdes protokolu, kārtējā domes sēdē deputāti piešķīra pašvaldības līdzfinansējumu iesniegto projektu īstenošanai.

Konkurss pašvaldībā ikgadēji tiek rīkots ar mērķi sniegt atbalstu projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības (izņemot lauksaimniecību) attīstību un jaunu darba vietu veidošanos Preiļu novadā, radot inovatīvus ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktus un pakalpojumus, lai veicinātu esošās saimnieciskās darbības attīstību, kā arī dažādotu ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni Preiļu novada teritorijā.

Šogad konkursam tika iesniegti trīspadsmit projektu pieteikumi, deviņi no tiem tika apstiprināti. Ar domes līdzfinansējumu tiks īstenotas dažādu biznesa nozaru uzņēmēju idejas, kas veicinās šo uzņēmumu darbības paplašināšanos, jaunu pakalpojumu attīstību un darba ražīguma un kapacitātes paaugstināšanos, kā arī jaunas saimnieciskās darbības uzsākšanu. Īstenojot projektus, tiks radītas arī jaunas darba vietas.

Saimnieciskās darbības veicēja Alina Nesterjuka, kas darbojas reklāmas un suvenīru ražošanas jomā, projekta ietvaros kvalitatīvāka un augstāka līmeņa pakalpojuma pieejamībai papildinās savu aprīkojumu ar tiešās apdrukas printeri. Projekta rezultātā tiks radīta viena jauna darba vieta. Projekta kopējās izmaksas sastāda 4850 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 2000 eiro.

Saimnieciskās darbības veicēja Kristīne Samsi-Špundzāne konkursā piedalījās ar projektu „Aprīkojuma iegāde skaistumkopšanas pakalpojumu papildināšanai Preiļos”. Projekta rezultātā tiks iegādāts skaistumkopšanas salona aprīkojums jaunu pakalpojumu ieviešanai un klientu piesaistei. Projekta kopējās izmaksas – 2465 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 1232,50 eiro.

SIA “Zariņu medus” biškopības modernizācijai – medus ražošanas jaudas paaugstināšanai, realizējot projektu, iegādāsies medus sviedi. Projekta kopējās izmaksas sastāda 1435 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 717,50 eiro.

Saimnieciskās darbības veicējs Juris Zīmelis, veicinot esošās saimnieciskās darbības pakalpojumu dažādošanu, iegādāsies automašīnas piekabi un mucveida pirti. Projekta kopējās izmaksas – 4948 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 2000 eiro.

Saimnieciskās darbības veicēja Tatjana Ļedovskaja projekta „SDV Tatjanas Ļedovskajas saimnieciskās darbības efektivitātes palielināšana” īstenošanas rezultātā iegādāsies triholoģijas diagnostiku, portatīvo datoru un izies apmācības kursus, kā rezultātā radīs jaunu pakalpojumu – matu diagnostiku. Projekta kopējās izmaksas – 2777,71 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 1388,86 eiro.

Saimnieciskās darbības veicēja Marina Mūrniece skaistumkopšanas salona sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un klientu piesaistei ar projekta palīdzību papildinās salona aprīkojumu ar masāžas  kušeti, regulējamu meistara krēslu, LED lampu ar lupu, darsonvālu, UV staru glabātuvi un kosmetologa galdiņu. Projekta kopējās izmaksas 945 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 472,50 eiro.

SIA “Roof trade” jumiķa pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai iegādāsies portatīvo datoru un daudzfunkciju lāzerprinteri, lai nodrošinātu efektīvu un ātrāku piedāvājumu, tāmju un rēķinu sagatavošanu klientiem. Projekta rezultātā tiks veicināta straujāka uzņēmuma attīstība, kā arī radītas divas jaunas darba vietas. Projekta kopējās izmaksas sastāda 1880 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 940 eiro.

SIA “Himalayan International”, nodrošinot uzņēmuma ražošanas apjomu un efektivitātes palielināšanos,  kā arī radot vienu jaunu darba vietu, iegādāsies vārkatlu un žāvēšanas plauktus. Projekta kopējās izmaksas – 6716,37 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 2000 eiro.

SIA “MARATONS AV” projekta īstenošanas rezultātā iegādāsies riepu balansieri, riepu montējamo, hidraulisko auto pacēlāju, gaisa kompresoru, instrumentu kasti un pneimatisko pistoli autoservisa izveidošanai un tā darbības nodrošināšanai. Projekta rezultātā tiks radīta viena jauna darba vieta. Projekta kopējās izmaksas 4075,70 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 2000 eiro.

Līdzfinansējumu projektiem finansē no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Kopējais domes piešķirtais finansējums projektu līdzfinansēšanai ir 20000 eiro gadā. Pieļaujamā domes līdzfinansējuma intensitāte vienas komercsabiedrības vai saimnieciskās darbības veicēja vienam projektam ir līdz 50% no projekta pieteikuma budžeta. Vienas komercsabiedrības vai saimnieciskās darbības veicēja vienam projektam maksimāli pieļaujamais domes līdzfinansējuma apmērs ir 2000 eiro.

Atbalstīto projektu līdzfinansējuma summa 2019. gadā sastāda 12751,36 eiro.

Konkurss Preiļu novada pašvaldībā tiek organizēts kopš 2011. gada, līdzfinansējot 66 projektus par kopējo summu 68160,68.

2. maijā notika svinīga līgumu slēgšana ar finansējuma saņēmējiem.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 02.05.2019.