Preiļu novada Labklājības pārvalde atkārtoti izsludina atklātu konkursu uz pansionāta “Preiļi” medicīnas māsas amatu

02.05.2019.

Preiļu novada Labklājības pārvalde (Reģ.Nr.90010825446)
ATKĀRTOTI izsludina atklātu konkursu uz
PANSIONĀTA “PREIĻI” MEDICĪNAS MĀSAS
(profesijas kods 3221 01) amatu (2 vakances uz pilnu slodzi, uz nenoteiktu laiku)

Amata pienākumi un uzdevumi:

 • Pārzināt iestādes klientus, viņu vajadzības, sniegt palīdzību klientiem, uzraudzīt tos, konsultēt, sniegt medicīnisko palīdzību vecuma pensionāriem un invalīdiem savu pienākumu robežās;
 • Nodrošināt klientam veselības aprūpes pakalpojumus, pēc ārsta norādījuma (veikt injekcijas, ādas un brūču aprūpi).
 • Veikt pirmo palīdzību 1.līmenī klientam viņa dzīvībai kritiskās situācijās.
 • Organizēt medikamentu un medicīnas preču iegādi, medikamentu izlietojuma uzskaiti un kontroli.
 • Savlaicīgi un kvalitatīvi aizpildīt medicīnisko dokumentāciju saskaņā ar apstiprināto iestādes lietu nomenklatūru.
 • Saskaņot ēdiena piegādātāja iesniegtās ēdienkartes.
 • Sekot pansionāta iemītnieku personīgās higiēnas prasību ievērošanai, klientu istabu un sanitāro mezglu tīrībai.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Profesionālā vidējā izglītība vai augstākā izglītība veselības aprūpē vai māsszinībās ar kvalifikāciju “medicīnas māsa” (ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis).
 • Reģistrācija Latvijas Republikas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā ar tiesībām praktizēt kā medicīnas māsa.
 • Ārstniecības personas sertifikāts.
 • Praktiskā darba pieredze veselības aprūpes jomā ne mazāk kā 3 gadi.
 • Zināšanas medikamentu uzskaitē, gerontoloģijā.
 • Zināšanas par sanitārajām un higiēnas prasībām.
 • Zināšanas par dezinfekcijas, higiēnas līdzekļiem.
 • Pamatzināšanas ar sociālo sfēru saistītajā likumdošanā.
 • Valsts valodas zināšanas C līmeņa 1.pakāpē.
 • Labas krievu valodas (mutvārdos) zināšanas.
 • Labas informācijas tehnoloģiju izmantošanas un dokumentu sagatavošanas prasmes.
 • Atbildīga attieksme pret darbu un precizitāte pienākumu izpildē.
 • Labas komunikācijas spējas un teicama saskarsmes kultūra.
 • Prasme noteikt prioritātes, spēja ātri reaģēt un darboties neatliekamās situācijās.
 • Spēja rezultatīvi strādāt patstāvīgi un komandā.

Piedāvājam:

 • pilnu darba slodzi saskaņā ar darba grafiku,
 • atsaucīgu kolektīvu,
 • labus darba apstākļus,
 • atalgojumu 640,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
 • noteiktas iestādes darbinieku sociālās garantijas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivācijas vēstule,
 • dzīves gājuma apraksts (CV),
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Plānotais darba attiecību uzsākšanas laiks  – 2019.gada 03.jūnijs.

Amata pretendentu pieteikšanās un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņš –  līdz 2019.gada 24.maija plkst. 16.00.

Nepieciešamos dokumentus, kas ievietoti slēgtā aploksnē ar norādi “Konkursam uz Labklājības pārvaldes pansionāta “Preiļi” medicīnas māsas amatu”, var iesniegt:

 • personīgi Labklājības pārvaldes lietvedei (1.stāvs, 4.kab.) Aglonas ielā 1a, Preiļos;
 • sūtot tos pa pastu (tiks izskatīti līdz 24.maija plkst.16.00 pa pastu saņemtie iesniegumi) uz adresi: Preiļu novada Labklājības pārvalde, Aglonas iela 1a, Preiļi, LV-5301;
 • sūtot uz e-pastu labklajibas.parvalde@preili.lv, ar norādi “Konkursam uz Labklājības pārvaldes pansionāta “Preiļi” medicīnas māsas amatu”.

Konkursa nolikums (PDF)

Papildu informāciju iespējams iegūt Preiļu novada Labklājības pārvaldē pie direktora, zvanot pa tālruni 65323200 vai 28638567.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz darba interviju.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Iesniedzot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, pretendents apliecina, ka piekritis konkursa noteikumiem un fiziskas personas datu apstrādei. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1. punktam, sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Preiļu novada pašvaldībā: personas datu apstrādes pārzinis ir Preiļu novada dome, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālr.65322766; datu apstrādes juridiskais pamats – Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Darba likums.

Pēdējās izmaiņas: 27.05.2019.