Pašvaldība izsludina konkursu par nosaukumu laukumam Raiņa bulvārī 19a, Preiļos

29.04.2019.

Preiļu novada dome izsludina konkursu ar mērķi noteikt interesantāko, labskanīgāko un atbilstošāko nosaukumu laukumam Raiņa bulvārī 19a, Preiļos.

Konkursam jāpiesakās līdz 1. jūnijam, aizpildot pieteikuma anketu un iesniedzot to pašvaldībā sev ērtākā veidā: elektroniski, sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi: dome@preili.lv, drukātā veidā, sūtot pieteikumu pa pastu uz Preiļu novada domi, Raiņa bulvāris 24, Preiļi, LV-5301 vai klātienē pieteikumu nogādājot Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Raiņa bulvārī 24, Preiļos.

Pieteikumā jānorāda laukuma nosaukuma priekšlikums un tā pamatojums, kā arī idejas autora kontaktinformācija. Pieteikuma anketa elektroniskā formā pieejama pašvaldības mājaslapā www.preili.lv, savukārt drukātā veidā – Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Raiņa bulvārī 24, Preiļos.

Konkurss notiks vienā kārtā, tajā aicināta piedalīties ikviena privāta vai juridiska persona.

Visi konkursam iesniegtie laukuma nosaukumi tiks izvērtēti, un labākā priekšlikuma autors saņems naudas balvu 200 eiro vērtībā. Iesniegtos priekšlikumus vērtēs pēc sekojošiem kritērijiem: nosaukuma atbilstība laukuma reprezentatīvajām funkcijām, tostarp arī dažādu pasākumu rīkošanai, nosaukuma saderība ar laukuma arhitektonisko tēlu un vidi, nosaukuma labskanīgums un  atraktivitāte.

Priekšlikumu izvērtēšanu veiks žūrija sekojošā sastāvā: Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, Preiļu novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas vadītāja Ineta Liepniece, Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja Elita Jermolajeva, Preiļu novada Tūrisma informācijas centra vadītāja Iveta Šņepste, Preiļu novada Būvvaldes vadītājs Andrejs Anins, Preiļu novada domes arhitekte Agnija Vaivode, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Ingūna Patmalniece.

Konkursa uzvarētājs tiks paziņots Preiļu pilsētas svētku laikā 2019. gada 16. augustā.

Plašāka informācija – konkursa nolikumā, kas pieejams elektroniskā formā pašvaldības mājaslapā www.preili.lv, drukātā veidā – Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Raiņa bulvārī 24, Preiļos.

Konkursa nolikums (PDF)

Pieteikuma anketa (DOC)

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 29.04.2019.