Preiļu parkā septiņiem kokiem piešķirts Vietējās nozīmes dižkoka statuss

26.04.2019.

25. aprīļa domes sēdē septiņiem parka teritorijā esošajiem kokiem tika piešķirts Vietējās nozīmes dižkoka statuss.

2018. gadā parka teritorijā tika apsekoti esošie aizsargājamie koki jeb dižkoki. Arboristu ekspertu izpētes rezultātā, konstatēts, ka parka teritorijā atrodas 9 Valsts nozīmes dižkoki. Un apsekošanas brīdī tika konstatēti 6 koki, kurus būtu vēlams iekļaut Vietējās nozīmes aizsargājamo koku sarakstā un noteikt tiem aizsardzības zonas. Gada nogalē arboristi kokiem veica kopšanas darbus – vispārējo vainaga sakopšanu, kalstošo zaru izzāģēšanu, atsevišķiem kokiem statistiskās un dinamiskās sistēmas uzstādīšanu utt.

Dižkoki ir nenovērtējams kultūras piemineklis, Valsts nozīmes dižkoku parametrus nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 264, bet vietējās nozīmes dižkoku parametrus nosaka vietējā pašvaldība. Vietējās nozīmes dižkoks var būt gan pamatojumā kā Valsts nozīmes dižkokam tuvojošos izmēru apjoma koks, gan kā kultūrvēsturiska, emocionāla vērtība, gan ainaviskā, estētiskā vērtība, gan dendroloģiskā, ekoloģiskā vērtība.

Preiļu novada domes Tūrisma konsultatīvā padome domes deputātiem ierosināja piešķirt Vietējās nozīmes dižkoku statusu septiņiem Preiļu parka teritorijā esošajiem kokiem – sešiem, ko rekomendēja arboristi un kā septītajam – Preiļu pils Ziemeļu fasādes pusē augošajai daudzstumbru liepai. Daudzstumbru koks ir unikāla dabas parādība, kas Latvijā ir reti sastopama, parka apmeklētājiem, dabas pētniekiem minētais liepu puduris izraisa pastiprinātu interesi kā lielisks un neparasts dabas objekts. Arboristu rekomendētajiem kokiem piemīt ainaviskā un ekoloģiskā vērtība, kā arī koku apkārtmērs tuvojas Valsts nozīmes dižkoka statusa noteiktajam izmēram un vienā no kokiem ir konstatēts Lapkoku praulgrauzis (Osmoderma eremita), kas ir retā un īpaši aizsargājamā bezmugurkaulnieku suga. Lapkoku praulgrauzis ir saproksilofāga suga, kas cieši saistīta ar īpašu mikrobiotopu – veco lapu koku dobumiem. Suga apdzīvo kokus ar dažādu sumbra diametru un noteicošais faktors koka izvēlē ir atbilstoša dobuma esamība (nevis stumbra diametrs).

Preiļu parkā Vietējās nozīmes dižkoki tiks iekļauti parka dižkoku takas izveidē, kopā ar 9 Valsts nozīmes dižkokiem. Dižkoku takas izveide tiek izstrādāta, saskaņā ar SAM 5.5.1. projekta “Rīteiropas vērtības” aktivitātēm, tādējādi veicinot parka apmeklētāju piesaisti objektam, veidojot ieinteresētību, izglītošanu un jauna tūrisma produkta izveidi. Takas garumā pie katra dižkoka būs novietots neliela izmēra informatīvi izglītojošais stends ar svarīgāko dižkoka informāciju un QR kodu, kuru lietojot katrs takas dalībnieks savā mobilajā viedtālrunī varēs izmantot takas mobilo aplikāciju. Aplikācijā būs iespēja iegūt papildus daudzveidīgu informāciju, jo taka tiek veidota gan kā izziņas materiāls koku sugu atpazīstamībā, dižkoka lieluma mēru noteikšanā, gan kā iespēja uzzināt vēsturiskus faktus par Preiļu parka pagātnes notikumiem, gan kā aktivitāšu veicinātājs – piedāvājot pie katra no kokiem veikt kādu fizisku aktivitāti. Kā arī mobilās aplikācijas iespējās pie katra dižkoka tiks dots jautājums, kura atbildi varēs uzzināt vien pie nākamā dižkoka, un saņemt tādējādi jaunu jautājumu. Dižkoku takas izstrādē piedalās Preiļu 1. pamatskolas Bioloģijas pulciņa skolēni kopā ar skolotāju Dignu Prodnieci.

Sanda Čingule-Vinogradova,
Preiļu muižas kompleksa un parka pārvaldniece 

Foto – Marex Resh

Pēdējās izmaiņas: 13.05.2019.