Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma atsākti Rietumu ielas izbūves no Rīgas ielas līdz Daugavpils ielai būvdarbi

16.04.2019.

2019. gada 3. aprīlī tika atsākti Rietumu ielas izbūves no Rīgas ielas līdz Daugavpils ielai būvdarbi pēc tehnoloģiskā pārtraukuma projekta Nr.5.6.2.0/16/I/013 ”Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” ietvaros. Būvdarbu līguma izpildes termiņš ir 2019. gada 31. decembris.

Projektā plānotas 2 aktivitātes: 1) Rietumu ielas izbūve un 2) Industriālās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošajā teritorijā. Otrās aktivitātes realizācijai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā tika iesniegts aktualizēts būvprojekts, tiek gatavota dokumentācija iepirkuma procedūrai.

Paralēli šim projektam pie Rietumu ielas tiks realizēts arī Lauku atbalsta dienesta (LAD) atbalstītais projekts Nr.18-03-A00403-000115 “Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas, ŪSIK kodi: 4324411:03, 4324411:17 un 4324411:18 pārbūve Preiļu novadā”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros.

Preiļu novada pašvaldībai ir ļoti aktuāla LAD projekta realizācija, kura rezultātā tiks sakārtotas meliorācijas sistēmas, jo projektā ietverto ūdensnoteku pārbūve ir cieši saistīta ar jau iesāktā projekta – Rietumu ielas izbūves – realizāciju. Ņemot vērā būvdarbu teritorijas sarežģīto ģeoloģisko situāciju, nepieciešams, lai Rietumu ielas būvdarbi un plānoto industriālo teritoriju izbūves būvdarbi noritētu bez šķēršļiem. Bez tam, ūdensnoteku pārbūve būtiski uzlabos arī piegulošo zemju hidroloģisko stāvokli.

Sanita Meļko,
Projektu koordinatore

 

Pēdējās izmaiņas: 16.04.2019.